Ortak Alanlar Satılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ortak Alanlar Satılabilir Mi?
  • Ortak Alanlar Satılabilir Mi?

  • Aralık 13, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ortak Alanlar Satılabilir Mi?

Kat mülkiyeti hukukunda apartman ve sitelerde bağımsız bölümler haricinde tüm kat maliklerinin kullanımına ayrılan ortak alanlar vardır. Bu ortak alanlar üzerinde her bir kat maliki eşit kullanım hakkına sahiptir. Kat malikleri karar alarak ortak alanları kiraya verebiliyor. Peki kat malikleri kararı ile ortak alanların satışı mümkün müdür?

Ortak Alanlar Nelerdir?

Apartman ve sitelerde ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

*Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

* Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

* Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Yasa hükümleri uyarınca tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir.

Ortak Alanlar Satılabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Yasasının 16.ncı maddesi hükmüne göre, kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olup, kat maliklerinden her birisi bu yerlerde arsa payıyla oranlı olarak kullanma hakkına sahiptir. Kat maliklerinden hiçbirisi diğer kat maliklerinin kullanımına engel teşkil edecek şekilde bu yerleri kendi kullanımına hasredemez. Bağımsız bölümler gibi arsa payı tahsisi söz konusu olmayan ortak yerler kat malikleri tarafından satılamaz ve haricen satın alınması da mümkün değildir.

Başka bir deyişle, kat malikleri ortak yerlerden arsa payları oranında yararlanabilir, ancak bu yerleri satamazlar. Satın alan kişi de bu yeri kullanamaz. Hukuka aykırı olarak bir satış yapılmışsa her bir kat maliki dava açarak bu satışı iptal ettirebilir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş