Gürültücü Komşuya Hapis Cezası

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Gürültücü Komşuya Hapis Cezası
  • Gürültücü Komşuya Hapis Cezası

  • Aralık 19, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Gürültücü Komşuya Hapis Cezası Verilebilir Mi?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmanlarda yaşayanların en büyük problemi gürültücü komşu sorunudur. Anayasaya göre; herkes, huzurlu bir ortamda, rahatsız edilmeden, belirli bir sükûnet, psikolojik rahatlık ve dinginlik içinde yaşamını ve faaliyetlerini sürdürme hakkına sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı mümkün kılmak üzere kanunlarda, yönetmelik ve düzenleyici işlemlerde gürültüye ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Kat mülkiyeti hukuku gereğince de komşuyu rahatsız etmemek bir yükümlülüktür. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymak zorundadır.

Gürültü probleminden apartman sakinleri olarak rahatsızlık duyuyorsanız cezai yollara başvurabilirsiniz.
Komşunuzun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla ısrarla gürültü yapması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir.
Bir kimseyi sırf rahatsız etmek amacıyla gürültü yapılması eylemlerinin ısrarla yapılması halinde, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturmaktadır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, Türk Ceza Kanunumuzun 123. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlıklı 123. maddesinde yer alan, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye göre gürültücü komşunun eylemi nedeniyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş