Kiracı Kötü Komşuya Dava Açabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracı Kötü Komşuya Dava Açabilir Mi?
  • Kiracı Kötü Komşuya Dava Açabilir Mi?

  • Mayıs 4, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracı Komşu Uyuşmazlıklarına Karşı Dava Açabilir Mi?

Toplu halde yaşamanın bir gereği olarak herkesin yaşam kurallarına uyması gerekir. Toplu halde yaşamın en önemli temsili de apartman ve sitelerdir. Apartman ve sitelerde huzurun sağlanması için komşuluk hukukunun iyi bilinmesi şarttır. Komşuluk ilişkilerinin devamı için apartmanda oturan malik veya kiracıların huzur ve sükunun, barış ortamının sağlanması için apartmanda uyulması gereken kurallar vardır. Bu aynı zamanda komşuluk hukukunun da bir gereğidir.

Kat mülkiyeti kanunu komşuluk hukukuna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir. Kat Mülkiyeti kanuna göre kat mülkiyeti kanunu yalnızca malikleri değil, kiracılara da yükümlülükler getirmektedir.  Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi komşuların birbirlerine karşı sorumluluğunu, uymakla yükümlü oldukları kuralları belirlemektedir.

Kat mülkiyeti kanunun 18. Maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin, gerek bağımsız bölüm ve eklentileri, gerekse ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek, onlara zarar vermemek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlü oldukları kabul edilmiştir. Kanunun ikinci fıkrasına göre ise bu yükümlülüğe, bağımsız bölümdeki kiracılar, oturma hakkı sahipleri ve bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlar da tabidir; aykırı davrananlar, kat malikleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan düzenlemeye göre komşuluk hukukuna aykırı davranışları gösteren apartman sakinlerine karşı kiracılarında dava açma hakkı vardır. Komşudan kaynaklı huzur ve sükunun bozulduğu, gürültü, duman veya kokular gibi çevresel rahatsızlıklar yaratıldığı durumlarda kiracı mahkemeye başvurarak aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre bağımsız bölümde kiracı olan kişi kiraladığı bağımsız bölümden, yasaya ve yönetim planına uygun biçimde yararlanmasına engel olan hususlarda dava açma hakkı tanınmıştır. Bu dava 2814 sayılı kanunla Kat Mülkiyeti Kanunu’na ilave edilen ek 1. maddeyle, bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği öngörülmüştür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş