Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi?
  • Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi?

  • Mayıs 2, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracı Kıdem Tazminatı Öder Mi?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman sakinleri arasında anlaşmazlıklar, apartman yönetimi sorunları, komşu şikayetleri, ortak alan kullanımı gibi pek çok sorunla karşılaşmak mümkündür. Apartmanda sıklıkla yaşanan problemlerden birisi de kapıcı veya apartman görevlisinin kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı hususudur.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğindeki tanıma göre kapıcı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güveliklerinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı benzeri hizmetlerde görevli olan kişiyi ifade etmektedir.

Yargıtay’a göre kapıcılık çalışması kendine özgü çalışma şartları olan, serbest zaman kullanma imkanı bulunan, ara dinlenme süresi fazla olan ve çalıştığı sitenin kapıcı dairesinde ikamet edilmesi sebebiyle özel hayat ve iş hayatının iç içe geçtiği bir çalışma biçimi olan kapıcıların kıdem tazminatı 4857 Sayılı İş Kanunu kurallarına tabidir.

Türkiye’de kapıcılar, İş Kanunu’na tabi çalışanlar olarak kabul edilir ve bu nedenle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alma hakları vardır.
Kapıcının kıdem tazminatından apartman sakinleri sorumludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı giderlerinden, (ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile eşit olarak sorumludurlar.

Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Anılan yasal düzenleme uyarınca kat malikleri ana gayrimenkulün ortak giderlerine katılmakla yükümlüdürler. Kıdem alacağının kapıcının görevini ifa etmesi ve iş akdinin icrası ile doğan bir alacak olması nedeniyle kıdem tazminatının sorumlusu da kiracı değil, kat malikidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş