Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir?
  • Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir?

  • Nisan 15, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracı Evi Nasıl Teslim Etmelidir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği, karşılıklı borçlar içeren bir akittir. Kira sözleşmesinde kiracının önemli yükümlülüklerinden birisi de kiralananı özenle kullanma borcudur. Özenle kullanım; kiracının kiralanana zarar vermemesi, kiralananı sözleşmeye uygun,  hasarsız  ve temiz kullanımı gibi hususları kapsar. Kiracının, kira sözleşmesi süresi içerisinde kiralananı kullanıma elverişli bir durumda bulundurmak ve sözleşmenin sonunda kiraya verene özenli bir şekilde teslim etmekle yükümlü olacağı kabul edilmiştir.

6098 sayılı TBK.’nın 316/1. maddesi uyarınca, kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğünün ihlali halinde kiraya veren, bu yüzden uğradığı zarar için giderim isteminde bulunabilir. Ancak kiracı, sözleşmeye uygun olağan kullanım dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp, münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasarlardan sorumludur.

Aynı Yasanın “Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme ” başlıklı 335. maddesinde ise; ” Kiraya veren geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.” Şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu madde ile kiracının kiralananı geri verme borcunu gereği gibi ifası konusunda kiraya veren tarafından sonradan ortaya çıkarılabilecek çekişmelerin önlenmesi amaçlanmıştır.

Yasaya göre kiracı, taşınmazı nasıl teslim almışsa, sözleşme sonunda da aynı durumda geri vermekle yükümlüdür. Kiracının, kiralanan konutu itinayla kullanmak durumundadır. Aksi takdirde kiracı zarardan sorumlu olup, ev sahibi, kiracıdan konutun kötü kullanımına ilişkin hor kullanma tazminatı isteyebilecektir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş