Aile Konutu Tahliye Edilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Aile Konutu Tahliye Edilebilir Mi?
  • Aile Konutu Tahliye Edilebilir Mi?

  • Nisan 12, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tahliye Taahhüdünde Aile Konutu İtirazı Nedir?

Emlak piyasasında artan fiyatlar, nedeniyle ev sahipleri kiracılardan tahliye taahhüdü alma yoluna gitmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı beyanıdır. Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir.

TMK 352/1 maddesine göre; kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahliye taahhütnamesinin yasal olarak geçerli olması için gereken şartların yanında son zamanlarda tahliye taahhüdüne dayalı açılan dava/icra takiplerinde taşınmazın aile konutu olduğuna dair itirazlar geliyor. Kiralanan konutun aile konutu olması halinde açılan tahliye dava/icra takiplerinde diğer eşin tahliye taahhütnamesinde imzası olmadığına dair itiraz edilmektedir.

Eşin İmzası Yoksa Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Midir?

Türk Medeni Kanunu’nun ”Aile Konutu” başlıklı 194/1. maddesinde; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz hükmü yer almakta; aynı kanunun 194/3. maddesinde ise; aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Türk Borçlar Kanunun ”Aile Konutu” ile ilgili maddesine göre de; aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir. Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır, düzenlemesi bulunmaktadır.

Bu hükümler göstermektedir ki, aile konutu özel bir konuma ve öneme sahip kılınmış ve üzerindeki tasarruf yetkisi yasa ile sınırlandırılmıştır. Aile konutlarıyla ilgili hukuki işlemlerde eşlerin serbestliği ilkesine istisna getirmiş ve aile konutu ile ilgili işlemlerde diğer eşin rızasına bağlı olduğu kabul edilmiştir.

Yasaya göre kiralanan yerin aile konutu olarak kullanılması halinde, kira sözleşmesinde ismi yazılı olan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalaması yeterli olmayacaktır. Her iki eşin de birlikte tahliye taahhütnamesini imzalaması zorunludur. Aksi halde tahliye taahhüdüne dayalı aile konutu tahliye edilemez. Ancak önemle belirtmeliyiz ki tahliye taahhüdünde aile konutu korumasından yararlanabilmek için kiralanan taşınmazın aile konutu olduğu ev sahibine ihtar edilmesi ve tahliyesi istenen yerin aile konutu olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş