Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhite Verilen Tapu Geri Alınır Mı?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhite Verilen Tapu Geri Alınır Mı?
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhite Verilen Tapu Geri Alınır Mı?

  • Haziran 4, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhite Verilen Tapu Geri Alınabilir Mi?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir modeldir. Arsa sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, müteahhidin bir inşa eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmelerdendir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahiplerine mülklerini değerlendirme imkanı sunarken, müteahhitlere de projelerini finanse etme ve kâr elde etme imkanı sağlar. Bu tür sözleşmelerde taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin açıkça belirlenmesi önemlidir.

Sözleşme kapsamında, müteahhit inşaat projesini gerçekleştirmekle yükümlüdür ve genellikle proje için gerekli finansmanı sağlar. Arsa sahibi ise arsasını müteahhite tahsis eder ve projenin tamamlanması sonrasında belirlenen kat sayısı kadar kat sahibi olarak mülkiyet hakkına sahip olur.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa sahibinin edimi, inşaat yapımına uygun olarak arsayı teslim etmek, müteahhidin edimi ise sözleşmede kararlaştırılan şekilde inşaatı yaparak bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmekten ibarettir.

Müteahhit sözleşme uyarınca edimini yerine getirmesi halinde ancak tapunun gerçek maliki olacaktır. Arsa sahibi tarafından müteahhide devredilen tapu Türk Hukuk sistemimize göre avans mahiyetindedir.

Müteahhit edimini yerine getirmediği takdirde arsa sahibinin sözleşmenin feshini ve tapunun iptalini isteyebilme hakkı vardır. Dava yoluyla sözleşme feshedilince tapular arsa sahiplerine geri dönecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş