Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

  • Haziran 15, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşme, müteahhit ile arsa sahibi arasında imzalanır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir modeldir ve arsa sahiplerine mülklerini değerlendirme imkanı sunarken, müteahhitlere de projelerini finanse etme ve kâr elde etme imkanı sağlar.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin borcu kararlaştırılan tapu payı ya da bağımsız bölümlerin tapularını bedel olarak müteahhide devretmek, müteahhidin borcu da inşaatı sözleşme ve ekleri, tasdikli projesi, yapı ruhsatı ile imar mevzuatı hükümlere uygun olarak tamamlayıp arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri kendisine teslim etmektir.

Sözleşme kapsamında, müteahhit inşaat projesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak müteahhit projeyi sürdürebilmek için finansmana ihtiyaç duyar. Bu nedenle uygulamada arsa sahibi daha inşaat başlamamışken veya henüz inşaat tamamlanmadan arsa payını müteahhit finansman ihtiyacını karşılayabilsin diye müteahhide devreder.

Müteahhit de devraldığı arsa paylarını finansman ihtiyacı için üçüncü kişilere satmaktadır. Müteahhit sözleşmeye uymaz ya da inşaatı tamamlamaz ise bu durumda arsa sahibinin hakkı ne olacak sorusu karşımıza çıkmaktadır. Müteahhidin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda arsa sahibinin hukuki başvuru hakkı vardır.

Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılmasından sonra arsa sahibi tarafından  müteahhide tapuda yapılan devir işlemleri, arsa sahiplerinin edimlerini yerine getirmesi olarak kabul edilmekte ve bu satıştan sonra müteahhit tarafından edimin yerine getirilmemesi halinde yapılan satışlar geçersiz sayılmaktadır.

Müteahhidin kendisine devredilen paya hak kazanabilmesi edimini yerine getirmesi gerekir. Edim ise binayı imal ve teslimdir. Aksi halde edimini yerine getirmeyen müteahhide karşı arsa sahiplerinin sözleşmenin feshi ile tapu iptal davası açması gerekmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş