Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir?
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir?

  • Mayıs 20, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Hukuki Durumu Nedir?

Ülkemizde kentleşmenin ve nüfus artışının etkisiyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki literatürümüzde ”Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” olarak adlandırılan halk arasında bilinen adıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme tipidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri eser (istisna) sözleşmelerinin özel bir çeşidi olup; kural olarak, karşılıklı edimleri içeren iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat sektöründe sıkça kullanılan bir modeldir. Bu sözleşme tipi, arsa sahibinin sahip olduğu arsasında bir bina veya yapı inşa etmek için müteahhitle anlaşmasını sağlar.

Arsa sahibinin durumu, sözleşme kapsamında belirtilen hak ve yükümlülükleri içerir. Bu durum, arsa sahibinin proje gelişim sürecindeki rolünü ve sorumluluklarını tanımlar. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi, sözleşmenin taraflarından biridir ve arsa sahibi olarak sahip olduğu arsayı müteahhide vererek, inşa edilecek yapılar için arsa sahibine belli sayıda daire veya iş yeri gibi bağımsız bölümleri teslim etme yükümlülüğü taşır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin borcu kararlaştırılan bağımsız bölümlerin tapularını bedel olarak yükleniciye devretmek, yüklenicinin borcu da inşaatı sözleşme ve imar mevzuatı hükümlere uygun olarak tamamlayıp arsa sahiplerine ait bağımsız bölümleri kendisine teslim etmektir. Ancak her zaman bu böyle olmaz bazı durumlarda müteahhit borcunu yerine getiremez. İşte bu gibi hallerde arsa sahibinin hakları ne olacak sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Müteahhit, kendisine devredilen paya hak kazanabilmesi için borcunu yerine getirmesi gerekir. Borç ise binayı imal ve teslimdir. Zira müteahhidin taşınmazlar üzerinde ayni hak sahibi olmaları müteahhidin borcunu tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olmasına bağlıdır. Müteahhit borcunu yerine getirmediği taktirde arsa sahibi kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshini isteyebilecektir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin hakları, inşaat sürecindeki sorumlulukları, teslimat şartları, mülkiyet geçişi gibi konularda detaylı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle de detaylı ve güvenilir bir sözleşme hazırlığı önemlidir. Arsa sahibinin haklarının ve çıkarlarının korunması için kat karşılığı inşaat sözleşmesi sürecinde bir avukattan yardım alınması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş