İnfaz Erteleme Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İnfaz Erteleme Nedir?
  • İnfaz Erteleme Nedir?

  • Mayıs 20, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İnfaz Erteleme Nedir?
İsteğe Bağlı İnfaz Erteleme Nedir?

Hapis cezasının isteğe bağlı ertelemesinin şartları 5275 sayılı İnfaz Kanununun 17. maddesinde tek tek sayılmıştır. Kanunda sayılan belirli şartların varlığı halinde hükümlünün istemiyle infaz ertelenebilir. İnfazı gereken toplam hapis cezasının kasti suçlarda 3 yıl; taksirli suçlarda 5 yıldan fazla olmaması kaydıyla hükümlünün infazı istem üzerine ertelenebilir. Hükümlü erteleme için 10 günlük çağrı süresinde savcılığa müracaat etmelidir.

İnfazına başlanmış olan hükümlüler içinse makul bir mazeret göstermek kaydıyla infaz ertelenebilmektedir. Buna göre; hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir.

Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.  Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. Kişinin ekonomik durumu, suçun işleniş biçimi, hükümlünün kişiliğine göre erteleme için savcılık teminat gösterilmesini isteyebilir

Ancak önemle belirtmeliyiz ki; erteleme hükümleri; terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, hakkında uygulanmamaktadır.

 Hastalık Nedeniyle İnfaz Erteleme

Hükümlünün akıl hastalığına yakalanması, hükümlünün diğer fiziki hastalıklara tutulması, hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi veya toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmayan hükümlünün ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle hayatını tek başına idame ettirememesi halinde hükümlünün infazı geriye bırakılabilir.

Erteleme kararı Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine savcılık tarafından  verilir.

Sağlık nedeniyle ertelemede azami ceza süresi yoktur. Hastalık devam ettiği sürece erteleme yapılabilir. Bunun yanında sağlık nedeniyle infaz ertelenmesinde suç tipi ve ceza ayrımı da bulunmaz. Hükümlü ne kadar süre ceza almış olursa olsun infazı ertelenir. Ancak tek istisna ağırlaştırılmış müebbet cezalarındadır. İnfaz Kanunu madde 25/I: ”Ağırlaştırılmış müebbet hapsin infazına, hiçbir surette ara verilemez.” Hükmü gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında hastalık nedeniyle infaz erteleme uygulanmamaktadır.

Sağlık nedeniyle infaz ertelemenin yanında başka surette de infaz erteleme mümkündür. Örneğin; hükümlü kadın gebeyse infazı doğuma kadar ertelenir. Doğum nedeniyle infaz erteleme de doğum yapan hükümlü kadının infazı 1 yıl  6 ay süreyle geriye bırakılır.

Askerlik Nedeniyle İnfaz Erteleme

Barışta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağrıldıkları sırada tutuklu veya hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmezler. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine teslim edilirler.

Askere alınmadan önce veya askerî yargının görev alanına girenler hariç askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza, kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para cezasına mahkûm edilen er ve erbaşlar ile yedek subaylar hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır.

Bu durumdakiler terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıtalarınca bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilirler.  Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler kıtalarınca bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilirler. Tahliye olanlar geri kalan askerlik hizmetleri tamamlatılmak üzere en yakın askerlik şubesine teslim edilirler. İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için zamanaşımı işlemez.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş