Apartmanda Rahatsızlık Veren Komşuya Karşı Ne Yapılmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Rahatsızlık Veren Komşuya Karşı Ne Yapılmalıdır?
  • Apartmanda Rahatsızlık Veren Komşuya Karşı Ne Yapılmalıdır?

  • Haziran 16, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Rahatsızlık Veren Komşuya Karşı Ne Yapılmalıdır?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmanlarda veya sitelerde komşular arasında yaşanan sorunlardan biri de komşu problemidir. Apartmanlarda rahatsızlık veren kötü komşu yaşamı çekilmez hale getirmektedir. Komşunun eylemleri diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız ettiği durumlarda apartmanda oturan diğer kat malikleri ne yapmalı sorusu karşımıza çıkıyor.

Kötü komşuyla mücadele etmenin tek yolu yargıya başvurmak değildir. Sorunların çözümü noktasında esas olan komşuluk hukuku çerçevesinde sulh yoluyla çözümlemektir.
Sulh yoluyla problem çözülmüyorsa son çare olarak yasal yollara başvurulmalıdır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kanuna göre kat malikleri ve komşular birbirlerini rahatsız etmemekle yükümlü iseler de, bu rahatsız edici durumların ve örf ve âdete göre hoş görülebilecek dereceyi aşmaması gerekir. Aksi halde Kat Mülkiyeti Kanuna göre her kat maliki veya kiracı rahatsızlık veren komşu hakkında dava açarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Bunun yanında apartmanda huzursuzluk çıkaran komşunun eylemlerinin süreklilik arz etmesi halinde kötü komşunun evinin satılması mümkün olup, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer apartman sakinlerin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, diğer kat malikleri, problemli komşunun evinin satılmasını mahkemeden isteyebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş