İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?
  • İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?

  • Mayıs 8, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İş Kazası Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?

İş kazası, işçinin çalışma ortamında meydana gelen ve çalışanın yaralanması, hastalanması veya ölümüyle sonuçlanan olaylardır. İş kazaları çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bunlar arasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği, eğitim eksiklikleri, tehlikeli çalışma koşulları, hatalı ekipman kullanımı, dikkatsizlik, işçi yorgunluğu veya ihmali sayılabilir. İş kazaları, işçilerin bedensel yaralanmalara, yanıklara, kırıklara, zehirlenmelere veya solunum yolu rahatsızlıklarına maruz kalmasına neden olabilir. İş kazasından doğan zararların tazmini konusunda öncelikle olayın iş kazası olup olmadığı belirlenmelidir.

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesinde tanımlanmıştır.

Buna göre iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, ve bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. Yasaya göre iş kazası iş yerinde veya iş yeri dışında işi ifade ederken kaza olması halinde iş kazası kabul edilir.

İş Kazasında İşverence Yapılacak İşlemler Nelerdir?

İş kazası meydana geldiğinde işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. İş kazası durumunda; işverenin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun olarak hareket etmesi, kazayı rapor etmesi ve gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Kaza derhal kolluk birimlerine bildirilmelidir. Ayrıca kazada yaralanan veya etkilenen çalışanlara tıbbi yardım sağlanmalı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’a da ayrıca bildirim yapılmalıdır.

İşverenin sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapması maaş bağlanması konusunda önem teşkil eder. İşveren 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmalıdır. İşveren bildirimde bulunmadıysa kazanın meydana geldiği andan itibaren 10 yıl içinde işçi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazasını bildirebilir. Sosyal Güvenlik kurumu iş kazası incelemesi yaptıktan sonra bir oran belirler. Yüzde 10 ve üzeri iş gücü kaybı olan işçiye maaş ve geçici iş göremezlik ödeneği verilir. İşçinin iş gücü kaybı yüzde 10’un altında ise herhangi bir maaş bağlanmaz, sadece geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İş kazaları genellikle işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda meydana gelir. İşverenlerin kusurları nedeniyle işçiler zarar görmektedir. İş kazaları sonucunda meydana gelen zararların tazmin edilmesi işçinin hakkıdır. Bir iş kazası durumunda, işçinin zarar görmesi halinde, tazminat talep etme hakkı vardır.

İş kazası nedeniyle tazminat davası, işçinin iş kazası sonucunda meydana gelen zararların telafi edilmesi amacıyla işverene karşı açtığı bir hukuki süreçtir. İş kazası sonucu maddi ve manevi zarar işçi veya yakınları tarafından talep edilebilir. İşçinin iş kazası sonucu bedensel zarar meydana gelmişse tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpları işçi tazminat olarak isteyebilir.

İşçinin iş kazası sonucunda ölümü halinde ise; cenaze giderleri, ölümü öncesinde bir tedavi gerçekleşmişse tedavi giderleri; çalışma gücünün azaltılmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan işçilerin uğradıkları kayıplar işçinin yakınları tarafından istenebilir. Bütün bunların yanında iş kazası nedeniyle işverenin kusuru mevcut ise manevi zarar için de işveren aleyhine manevi tazminat davası açılabilmektedir.

İş kazası tazminat davaları kompleks uyuşmazlıklardan biridir. Bu nedenle bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş