Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir?
  • Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir?

  • Mayıs 20, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kaloriferini Yakmayan Komşuya Karşı Ne Yapılabilir?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan birisi de kaloriferini kapatan komşudur. Birçok kat maliki bağımsız bölümünü kullanmadığı gerekçesiyle yakıt parası ödememek için kaloriferin yakılmasına karşı çıkmaktadır. Peki, bu durum karşısında ne yapılabilir? 

Apartman ve sitelerle ilgili hukuki problemlerin çözümünde Kat mülkiyeti kanunu uygulanır. Kat mülkiyeti kanunu apartman sakinlerinin birbirlerine saygı duymaları ve sükunet içinde yaşayabilmeleri temeline dayanır. Kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü olup, bu haklardan birisi de ısınma hakkıdır. Hiçbir kat maliki, diğerinin ısınma hakkını engelleyemez.

Kaloriferin Yakılması Zorunlu Mudur?

Kaloriferin yanabilmesi için ana taşınmazın mimari projesinde kalorifer kurulumunun bulunması şarttır. Apartman ve sitelerin mimari ve sıhhi tesisat projesinde kalorifer tesisatı bulunan her bağımsız bölüm maliki ortak giderler içindeki ısıtma giderlerine katılmakla yükümlüdür.Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: kalorifer giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak kendi arsa payı oranında katılması zorunludur.

Bağımsız bölümünün boş tutulması veya kullanılmaması, kaloriferin kapatılmasına haklılık kazandırmaz

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre kat maliklerinin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanma lüzum ve ihtiyacı bulunmadığını ileri sürerek bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Kaloriferlerin yanmaması ancak kat maliklerinin oy birliği vereceği kararla mümkün olup, kimse karar alınmadan kaloriferini kapatamaz. Aksi halde her bir kat maliki, kaloriferini yakmayan komşuya karşı hakimin müdahalesini isteyebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş