Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi?  

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi?  
  • Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi?  

  • Kasım 15, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Hayırlı Evlat Mirastan Fazla Pay Alabilir Mi?

Miras, bir kişinin ölümü veya hukuki bir olay sonucunda malvarlığının, haklarının veya borçlarının yasal olarak devredilmesini ifade eder. Aynı zamanda miras, ölen bir kişinin varlıklarını ve haklarını, ölümünden sonra yasal olarak belirlenmiş bir düzenleme veya belgeye göre bir paylaşma sürecidir.

Mirasçılar, miras bırakan kişinin varlıklarını paylaşma hakkına sahiptirler. Ancak paylaşımdan herkes aynı oranda pay alamayabilir, bazı özel durumlarda mirasçılar diğerlerine göre daha fazla pay alabilmektedir. Bunlardan birisi de ailesine bakan, ilgilenen hayırlı evlattır.Miras hukukumuzda hayırlı evlada bir ayrıcalık tanınmıştır.

Evlatların yaşlı anne babalarına bakmaları, yaşlılıklarında onlarla ilgilenmeleri ve gözetmeleri Türk örf ve adet inancımıza göre çok önemlidir. Anne ve baba, yaşlılıklarında kendilerine bakan, kişisel bakımlarını üstlenen çocuklarını mirasta ayrı tutmak isteyebilir.

Türk Miras Hukukumuzda ailesine bakan, ilgilenen hayırlı evladın mirasta talep hakkı mevcuttur.

Mirasta denkleştirme Türk Medeni Kanunumuzda özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre Türk Medeni Kanunun 669/1.maddesi hükmü gereğince; ‘‘Yasal mirasçılar, miras bırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için, terekeye geri vermekle yükümlüdürler.’’ Bu karşılıksız kazandırmalar; borçtan kurtarma, işyeri kurma, hesaba para yatırma, malvarlığı devri vs gibi kazanımlar olabilir.

Yasaya göre mirasçılar miras bırakanın sağlığında haksız olarak edindiği kazandırmalar halen mevcutsa aynen, değilse karşılığını terekeye iadeye mecburdur. Yasa hükmü böyle olmasına rağmen Yargıtay, anne ve babaya bakan evlada yapılan kazandırmaların geçerli olduğunu kabul etmiştir. Buna göre miras bırakanın kendisine hastalığında bakılması karşılığında gibi sebeplerden kaynaklanan minnet duygularıyla, ahlaki borcun yerine getirilmesi amacıyla yapılan kazandırmalar iadeye tabi olmayacaktır.

Miras Hukuku, yasal süreler ve koşullara bağlanmış olup, kapsamlı hukuk dallarından biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş