Gürültünün Önlenmesi Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Gürültünün Önlenmesi Davası Nedir?
  • Gürültünün Önlenmesi Davası Nedir?

  • Ocak 14, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Gürültünün Önlenmesi Davası Nedir?

Apartmanda en büyük sorunlardan birisi de gürültücü komşu problemidir. Gürültü kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte belli seviyelerin üzerine çıkan ses ve gürültünün, rahatsızlık verici olduğu kabul edilmektedir. Anayasaya göre; herkes, huzurlu bir ortamda, rahatsız edilmeden, belirli bir sükûnet, psikolojik rahatlık ve dinginlik içinde yaşamını ve faaliyetlerini sürdürme hakkına sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı mümkün kılmak üzere kanunlarda, yönetmelik ve düzenleyici işlemlerde gürültüye ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Gürültüyü Önlemek İçin Hangi Dava Açılmalıdır?

Kat mülkiyeti kanununa göre; komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülüğü vardır. Kat Mülkiyeti Yasasının 18.maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre kat malikleri bağımsız bölümlerini kullanırken özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek, yönetim planının hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür. Yasada öngörülen bu yükümlülüğü yerine getirilmeyen komşuya karşı gürültünün önlenmesi davası açılmaktadır.

Gürültü Nasıl Tespit Edilir?

Apartmanda kat maliki ve kiracıların, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerinden tahammül sınırlarını aşmayan gürültüye karşılıklı olarak katlanmaları gerekir. Ancak öncelikle gürültünün tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı ve gürültünün makul düzeyde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Gürültü, kişiye göre farklı algılanıp yorumlanabilen bir kavram olup, başkasına gürültü olabilecek bir ses diğerini etkilemeyebilir. Bu nedenle gürültü konusunun objektif bir kıstas ve ölçü boyutlarında değerlendirilip nitelendirilmesi gerekir. Bu yüzden de gürültünün önlenmesi davalarında uzman bir bilirkişi aracılığı ile ölçümleme yapılarak sesin tahammül edilebilir seviyede olup olmadığı belirlenmektedir.

Ses Yalıtımı Yapılabilir Mi?

Mahkemenin belirlediği bilirkişiler aracılığıyla gürültünün tahammül edilebilir sınırı aşıp aşmadığının tespit edilmesi ve aşıyorsa ekonomik bir şekilde bu sınıra ne tür önlem (ses yalıtımı vb.) alınarak düşürülebileceğinin yine bilimsel esaslara dayalı olarak saptanması gerekir.  Gürültünün önlenmesi için ses yalıtımı yapılması gerekiyorsa mahkemece ses yalıtımı yapılmasına hükmedilmektedir.  

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş