Çatıya Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Çatıya Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi?
  • Çatıya Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi?

  • Eylül 8, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Çatıya Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi?

Ülkemizin güneş enerjisi bakımından zengin bir coğrafyada bulunması, elektrik enerjisinin pahalı olması insanları farklı arayışlara itmektedir. Bunlardan biri de güneş enerjisi sistemidir. Güneş enerjisi sistemi, güneş ışığını elektrik enerjisine veya ısı enerjisine dönüştüren bir sistem olup, bu sistemler, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak elektrik üretmek veya ısıtmak için kullanılabilmektedir. Peki apartmanda bu sistemlerin kurulması mümkün müdür?

Kat Mülkiyeti Kanunun 19. maddesi: ”Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” Hükmü gereğince kural olarak kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Kurulacak güneş enerji sisteminin binanın statik yapısına uygun diğer kat maliklerine zarar vermemesi gerekmektedir. Aksi durumda her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu olacağı kabul edilmiştir.

Kat maliklerinin onayı olmadan ortak alan olan binanın çatısına güneş enerjisi paneli kurulamaz. Aksi halde her bir kat maliki buna karşı dava açma hakkı mevcuttur. Bu davada görevli mahkeme ise 6100 sayılı HMK’nın 4. maddesi sulh hukuk mahkemelerinin görev alanı belirlenmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanının düzenlendiği HMK 4/ç bendi “Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları, görürler” şeklindedir. Bu düzenlemeden sulh hukuk mahkemelerinin görevli olup olmadığı hususunda özel yasalara atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. Maddesine göre bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık Sulh Hukuk Mahkemelerinde çözümleneceğinden güneş enerjisinin kurulumuna karşı açılacak davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş