Apartmanda Güneş Enerji Sistemi Kurulabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Güneş Enerji Sistemi Kurulabilir Mi?
  • Apartmanda Güneş Enerji Sistemi Kurulabilir Mi?

  • Mart 3, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Çatıya Güneş Enerjisi Sistemi Kurulabilir Mi?

Ülkemizin güneş enerjisi bakımından zengin bir coğrafyada bulunması, elektrik enerjisinin pahalı olması insanları farklı arayışlara itmektedir. Bunlardan biri de güneş enerjisi sistemidir. Güneş enerjisi sistemi, güneş ışığını elektrik enerjisine veya ısı enerjisine dönüştüren bir sistem olup, bu sistemler, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanarak elektrik üretmek veya ısıtmak için kullanılabilmektedir. Ülkemizde günısı olarak tabi edilen güneş enerji sistemleri özellikle yazlık bölgelerde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Peki günısı kurulumu için karar alınması gerekir mi?

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu ve sağlamlığını titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi, tüm kat maliklerinin rızası bulunmadıkça ortak yer ve tesislerde değişiklik yapılamaz. Yasa hükmüne rağmen günısı kurulumu konusunda Yargıtay ayrıcalık tanımıştır.

Buradan hareketle kural olarak bütün kat maliklerinin yazılı onayı olmadıkça ortak yerlerde tesis veya değişiklik yapılamayacağı kabul edilmiş olmakla beraber, bütün kat malikleri yönünden ekonomik olması ve ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması nedeniyle kat mülkiyetli binaların ortak yerlerinde güneş enerjisi sisteminin tesisine izin verilmektedir.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki bu izin verilirken, çatı veya terasta kurulacak güneş enerjisi sisteminin kaplayacağı alanın kat malikinin bağımsız bölümünün arsa payına isabet edecek alanı aşmaması, çatıda bu iş için ana yapıdaki bütün bağımsız bölümlere yetecek kadar tesis kurmaya elverişli alanın mevcut olması, bütün bağımsız bölümlerin bu sistemi kurması halinde ana yapının statiğinin zarar görmemesi şeklindeki temel şartları ve sistemin çatıda uygun konumda bir yere bağımsız bölümlere zarar vermeyecek şekilde bütün gerekli teknik önlemler alınmak suretiyle monte edilmesi hususları aranmaktadır.

Güneş Enerji Sistemi Kaldırılabilir Mi?

Günısı kurulumu, diğer kat maliklerine zarar veriyorsa her bir kat maliki dava açmak suretiyle hakimin müdahalesini isteyebilir. Güneş enerji sistemi kurulumu uyuşmazlığının kat mülkiyetine tabi binada kat mülkiyeti hükümlerine göre çözümleneceğinden Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş