Apartmanda Yasaklı Kullanım Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Yasaklı Kullanım Nedir?
  • Apartmanda Yasaklı Kullanım Nedir?

  • Mart 10, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Yasaklı Kullanım Nedir?

 Apartmanda kimse dairesini dilediği gibi kullanamaz. Kural olarak kat malikleri veya kiracılar kiralanan yeri kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve komşulara karşı saygılı olma mükellefiyetinin yanında bağımsız bölümleri kullanırken özenli ve tahsis amacına uygun da kullanma mecburiyetleri vardır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinde; kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uyması gerektiğini, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek ve birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlü olacağını belirtmiştir. Anılan yasa maddesine aksi hareket Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yasaktır.

Apartmanda Fena Kullanımda Ne Yapılmalıdır?

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 24. maddesinde “Yasak işler” başlığı altında kötü kullanım düzenlenmiştir. Buna göre; ‘‘anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri …  kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.’’

Yasa gereğince apartmanlarda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde gazino, pavyon, bar veya kulüp açmak ise kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla mümkündür.

Yasada hangi hallerin fena kullanma olduğu açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte kiralananda yangın çıkarmak, randevu evi kullanmak, kumar oynatmak vb. açıktan fena kullanım hallerinden sayılır.

Kat mülkiyeti kanunu dışında da kanunlarımızda suç sayılmış ve ahlak kuralları bağdaşmayan kullanımlarda ilgili emniyet birimlerine bildirilmesi ve suç duyurusunda bulunulmasının yanında KMK 18. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere dayanılarak çekilmezlik haline ilişkin olarak Sulh Hukuk Mahkemesince hakimin müdahalesi istenebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş