Boşanma Davalarında Deliller Nelerdir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Boşanma Davalarında Deliller Nelerdir?
  • Boşanma Davalarında Deliller Nelerdir?

  • Ocak 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Boşanma davaları ispatlanması zor olan dava türlerindendir. Bu yüzden deliller  diğer hukuk davalarına göre daha önemli yer tutmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında araştırılması gereken hususlar ve deliller; tanık beyanları, telefon görüşme kayıtları, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları, çalışanlar için maaş bordrosu, emekliler için ise aylıklarını gösteren belgeler, sağlık raporları (akıl hastalığı iddiası varsa), darp raporları, velayet düzenlemesi için sosyal inceleme raporları, sosyal medya içerikleri, uçak veya otel kayıtları, fotoğraflar, banka kayıtları, nüfus kayıtları vs. olarak ifade edebiliriz.

Deliller Hukuka Uygun Olmalıdır!

Öncelikle belirtmeliyiz ki bir delilin mahkemece kabul edilmesi için, o delilin usulsüz ve hukuka aykırı olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesi gerekmektedir. Hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen deliller meşru kabul edilmez.  Mahkemede de kullanılması mümkün değildir.

Boşanma Davasında Kullanılacak Olan Deliller:
TANIK BEYANI
Boşanma davalarının en önemli delili tanık beyanıdır. Tanıklık için esas olan olaya ilişkin görgünün olup olmadığıdır. Duyumdan ibaret tanıklık mahkemece kabul görmez.
Boşanma Davasında herkes tanıklık yapabilir!

Akrabalık veya diğer bir yakınlık da başlı başına tanık beyanının değerini düşürmez. Örneğin; eşlerden birinin annesi veya babası da boşanma davasında tanıklık yapabilir.

SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARI 

Boşanma davalarında sosyal medya üzerinden yapılan görüşmeler de delil olarak kullanılabilir. Sosyal medya yazışmaları ilgili kişi tarafından alenileştirilmişse boşanma davalarında kullanılabilir. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, ancak hesabın sahibi veya aynı paylaşım ortamında  bulunan kişilerce delil olarak kullanımının mümkündür. 

Ancak hukuka uygun elde edilme şartıyla şöyle ki; karşı tarafın sosyal medya hesabının şifresini kırarak, izinsiz  elde edilen yazışmalar hukuka aykırı delil olarak kabul edilmesi gerekecektir. Eşin, başka bir isim kullanılarak sosyal medya hesabı açıp eşi aleyhine delil yaratmaya çalışması aynı zamanda bir boşanma nedenidir.

Yargıtay’a göre eşin sosyal medya hesabı veya mail adresi şifresinin diğer eş tarafından kırılması veya gizlice alınması suretiyle elde edilen görüşme kayıtları hukuka aykırı delildir.
Sosyal Medyada Arkadaş Sayısının Fazlalığı Boşanma Nedeni Değildir!
Yargıtay kararlarına göre sosyal medyada arkadaş sayısının da fazla oluşu güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilmez. 

Bilinenin aksine elektronik ortamda başka biri ile duygusal veya cinsel yazışmalar zina sayılmaz güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir. Zina sayılması için cinsel birlikteliğin kurulmuş olması aranır. Güven sarsıcı davranış ile sadakatsizlik arasındaki en önemli fark cinsel ilişki kurulup kurulmadığıdır. Cinsel ilişki boyutuna girmeyen vakıalara güven sarsıcı davranış ; cinsel birliktelik gerçekleşmişse artık bunun adı sadakatsizliktir.

OTEL KAYITLARI
 Bir eşin başka biri ile aynı odada kalması halinde cinsel birliktelik kurulmuş kabul edilir.

Özellikle zinaya dayalı boşanma davalarında eşin başka biri ile aynı odada kaldığına ilişkin kayıt varsa zina sebebiyle boşanma davası kabul edilmelidir. Eşin, karşı cinsle olan cinsel birlikteliğinde zinaya dayalı boşanma davası açılır ; aynı cinsle birlikteliğindeyse haysiyetsiz hayat sürme olarak değerlendirilir. Ayrıca Yargıtay, kocanın başka bir kadınla olan ilişkisini karısına anlatmasını ona yapılmış bir manevi işkence olarak kabul etmiştir.

TELEFON KAYITLARI 
Sık sık uzun süreli telefon görüşmesi yapılması güven sarsıcı davranıştır. 

Telefon görüşme kayıtları da boşanma davalarında etkili delillerden bir tanesidir. Mahkemeler görüşme kayıtları yani HTS tutanaklarını GSM operatörlerinden isteyebilirler. Sanılanın aksine HTS kayıtlarında sadece hangi numara tarafından arandığı gösterilir. Görüşme içerikleri Aile Mahkemesinden istenemez, yalnızca ceza soruşturması için savcılık tarafından istenebilir. Bunun yanında boşanma davalarında izinsiz olarak alınan ses kaydı kullanılması da  hukuka aykırıdır. Eşin rızası olmadan alınan ses kaydı mahkemece kabul edilmez ve hakkınızda özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ceza davası açılması  mümkündür.

Sonuç olarak yukarıda ifade ettiğimiz gibi tanık beyanı dışında diğer deliller tek başına hükme esas alınmaz. Özellikle elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar ancak diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş