Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvuru Yapılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvuru Yapılır?
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvuru Yapılır?

  • Ocak 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacılık kanunu kapsamında sigortalı, sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta ettirerek riski üstlenen taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kurulan kuruluştur.

Sigorta tahkim komisyonu müsteşar temsilcisi, iki birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlık tarafından belirlenen bir akademisyen hukukçudan oluşmaktadır. 

Sigorta tahkim komisyonu, sigortadan menfaat sağlayan kişilerle sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye yarayan mahkeme haricinde alternatif bir çözüm yoludur. Buradaki asıl amaç sigorta sözleşmelerinden doğan çekişmeleri deneyimli, uzman hakemler vasıtasıyla ihtilafların çözülmesidir.

Sigorta ettiren ihtilafını sigorta tahkim komisyonuna getirebilmesi için sigorta şirketinin sigorta tahkim komisyonuna üye olması gerekir. Üye olmayan sigorta şirketleri ile ilgili sigorta tahkim komisyonu karar verememektedir.

Uyuşmazlık mahkemeye veya tüketici hakem heyetine intikal etmişse sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılmaz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları Nelerdir?

Taraflar arasında sigorta sözleşmesi olmalıdır. Sigorta ettiren, sigortadan menfaat sağlayan kişi ile sigorta kuruluşu arasında bir ihtilaf söz konusu ise;

  • Öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvurulacak, başvuru reddedildiğinde veya başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde sigorta şirketi cevap vermediği takdirde sigorta tahkim komisyonuna gidilebilir.
  • İnternet üzerinden sigorta tahkim komisyonu için başvuru formu doldurulabilir. Yahut sigortalı veya vekili tahkime yazılı bir başvuru formu doldurur; bu başvuru formunda neler talep ettiğini, çekişmenin hangi poliçeden kaynaklandığını ve tazminat miktarını belirten bir form hazırlayarak tahkime başvuru yapılabilir.
  • Başvuru yapıldıktan sonra tahkimde önce raportöre dosya gelir, 15 gün içinde incelendikten sonra raportör dosyayı tahkim heyetine tevdi eder.

Dosya hakem heyetine tevdi edildikten sonra 4 ay içinde karar verilmek zorundadır; ancak taraflar isterlerse bunun aksini kararlaştırılabilir. Hakem heyeti 4 ay içinde karar veremezse; bu bir temyiz nedenidir.

Yargılama faaliyetinin hepsi tahkim komisyonunda da söz konusudur. Bundan dolayı; tahkim komisyonunda duruşma, keşif veya bilirkişi ataması da yapılabilir. Sigorta tahkimde başvurunuzda faiz de talep edebilirsiniz

Sigorta tahkim komisyonunda yargılamalar normal mahkemelere göre daha hızlı olduğu gibi başvuru ücretleri de mahkemelerdekine göre oldukça düşüktür.

Sigorta tahkimde yargılama faaliyeti bakımından mahkemelerden  daha zengin içerik ve hakemler spesifik alanda çalışıldığı için kararlar daha hızlı çıkmaktadır. Sigorta tahkimde verilen kararlar ilam hükmünde olduğundan ilamlı icra yoluyla tahsil edilebilir.

Hakem heyetleri kararlarına karşı yalnızca iptal yoluna başvurulabilir. İptal davası 1 ay içinde tahkim yerinin bulunduğu yerde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür.

Ancak tahkim süresinin sonundan sonra karar verilmiş olması, talep konusu dışında karar verilmesi, hakemlerinin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar verilmesi, hakemlerin tarafların iddiaları hakkında karar verilmemesi durumunda her halükarda temyiz yolu açıktır.

Kısa yoldan uyuşmazlığınızın çözümü için sigorta tahkim komisyonuna başvurabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş