Meşru Müdafaa (Savunma) Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Meşru Müdafaa (Savunma) Nedir?
  • Meşru Müdafaa (Savunma) Nedir?

  • Ocak 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Meşru müdafaa; kişinin kendisine veya başkasına yapılan saldırıyı defetmek adına yaptığı savunmaya verilen isimdir. Meşru müdafaa hali, insanın kendisini koruma içgüdüsüdür.

Türk Ceza Kanunu’nda Meşru Müdafaa şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 25- Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

 Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

Meşru müdafaa’da failin kendisine veya başkasına yöneltilmiş bir “haksız saldırı” söz konusudur.
Meşru Müdafaa’nın Şartları Nelerdir?
Haksız saldırı olmalı; hukuka uygun olmayan saldırılara haksız eylem denir. Her hukuka uygun olmayan eylem suç oluşturmayabilir.
Suç olmadan da hukuka aykırı eyleme karşı meşru savunma da bulunabilirsiniz; ancak meşru müdafaa’da bulunabilmeniz için haksız eylem olması şarttır.
Buna karşı yapılmış bir savunma; savunma hem kişinin kendisine, 3.bir kişiye ya da bir mala yönelik olabilir.
Savunma ile saldırı arasında da bir orantı olması; yani karşılaşılan saldırı silahı ile sizin savunma silahınızın eşit olması demektir.
Meşru savunmada bulunmak için mevcut saldırının yanında gerçekleşmesi beklenen durumlar da meşru savunma kabul edilir. Örneğin; sürekli eşinden dayak yiyen bir kadının meşru savunma hakkı bulunmaktadır.
Meşru Savunmada Sınır Aşılırsa;
Madde 27- (2) Meşru savunmada ”sınırın aşılması” mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

Meşru müdafaada sınırın aşılması hali söz konusu olduğunda kişi  haksız tahrik hükümlerinden ya da meşru savunmada sınırın aşılması hükümlerinden yararlanabilir.

Bir kimsenin, yanındaki arkadaşının ya da üçüncü bir kişiye yapılan saldırıyı defetmek için orantılı güç kullanmasını meşru müdafaa, orantısız güç kullanması haksız tahrik olarak adlandırılır. Failin eylemi meşru müdafaa şartları içinde gerçekleşmişse, fail cezalandırılamaz.  Ancak failin eylemi meşru savunma sınırlarını aşmakla birlikte haksız bir tahrikin neden olduğu hiddet ve elemin etkisi altında vuku bulmuşsa, bu durumda haksız tahrik hükümleri gereği failin cezasından ceza indirimi yapılır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş