Dış Cephede Saksı Sorunu

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Dış Cephede Saksı Sorunu
  • Dış Cephede Saksı Sorunu

  • Kasım 4, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Bina Dış Cephelerinde Saksı Sorunu

Çok katlı binalarda yaşam komşuluk ilişkileri açısından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de balkon ve dış cephelere konulan çiçek saksılarıdır. Ortak alanlara asılan saksıların, binanın görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle apartman yönetimlerince kaldırılması istenmektedir.

Dış Cephede Saksı Mümkün Müdür?
Kat malikleri binanın mimari durumunu korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden her biri diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz.
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Kanunun 4. maddesi hükmü uyarınca ortak yer olarak tanımlanmaktadır.

Kanunun 15. Maddesinde ise kat maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip oldukları, 16.maddesinde ise, kat maliklerinin anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik oldukları, ortak yerlerde kullanma hakkına sahip oldukları; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlı olduğu düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre “Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.’’ Hükmü gereğince kat maliklerinin binanın dış görünüşünü değiştirecek veya estetiğine müdahale niteliği taşıyacak fiil ve eylemlerden kaçınmaları esastır. Aksi halde binanın dış görünüşünü veya estetiğini etkileyecek ortak alanlara müdahale niteliği taşıyacak kullanımlar olduğu takdirde her bir kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak müdahalenin önlenmesi davası açma hakkı bulunmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş