Tapuda Mesken, İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tapuda Mesken, İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?
  • Tapuda Mesken, İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?

  • Kasım 20, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tapuda Mesken Olan Yer İş Yeri Olarak Kullanılabilir Mi?

 Apartmanlarda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin iş yeri olarak kullanılmasıdır.  Birçok apartman sakini koku, gürültü nedeniyle bu işyerlerinden şikayetçidir.

Peki apartmanlarda iş yeri açılması yasal mıdır?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24/2 maddesinde ” Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir” hükme bağlanmıştır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, tapuca mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde iş yeri açılabilmesi için buna kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir.

Bir kanuni istisna olarak avukat ve muhasebeciler tarafından iş yeri açabilmesi sözü edilen yasa maddesinde belirtilen işyeri niteliğinde sayılmamakta ve dolayısıyla tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları bir kararın varlığı aranmamaktadır.

Mesken niteliğindeki bağımsız bölümün Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde belirtilen şekilde kat malikleri kurulunun oy birliği ile verdiği bir karar olmadan iş yeri olarak kullanılması mümkün değildir. Aksi halde her bir kat maliki mesken niteliğindeki bağımsız bölümün Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olarak iş yeri olarak kullanılmasının önlemesi ve müdahalenin men’i davası açabilir.

Bu Davayı Yönetici Açabilir Mi?

Ana taşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi, yöneticinin görev ve yetkilerini belirlemiş olup, bunların arasında mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlantısı olan müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi davası açma yetki ve görevi bulunmamaktadır. Ancak kat mülkiyeti hukukunun özelliği itibarıyla uygulamada kat maliki olmayan yönetici, kat malikleri kurulu tarafından yetkilendirilmesi halinde böyle bir davayı açabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş