Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi?
  • Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi?

  • Aralık 17, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Asgari Ücretin Altında Maaş Belirlenebilir Mi?

Anayasa’nın 55/1. maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır.” seklinde bir tanıma yer verilmiş, 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’nin de onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 95 sayılı sözleşmeye göre de “Ücret, yapılan veya yapılacak olan bir is için veyahut görülen veya görülecek bir is için yazılı veya sözlü is akdi gereğince bir işveren tarafından bir isçiye her ne nam altında ve hangi hesaplama sekli ile olursa olsun ödenmesi gereken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma ve ulusal mevzuatla tespit edilen bedel veya kazançtır.” Olarak ücreti tanımlamış ve güvence altına almıştır.

İşçiye Ücret Nakit Ödenmelidir!

Türkiye tarafından onaylanan Ücretin Korunması Hakkında 95 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi hükümlerine göre, nakit olarak ödenmesi gereken ücretlerin; emre muharrer senet, bono ve kuponla veya tedavüle mecburi parayı temsil ettiği iddia olunan herhangi bir şekilde ödenmesi yasak olduğu düzenlenmiştir.

İş sözleşmesinin tarafları, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler.

Asgari ücret, işverenlerin işçilere ödemesi gereken en düşük ücret olup, her yıl asgari ücret miktarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlemektedir. Kural olarak işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez. İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konamaz, konulsa bile geçerli olmaz.

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödeyen İşverene Ne Gibi Yaptırımlar Uygulanır?
İşverenin işçiye asgari ücretin altında bir ücret ödemesi, işveren açısından idari para cezası ödemesini gerektiren bir durumdur.
4857 sayılı İş Kanuna göre komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, işveren, her işçi ve her ay için yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Bunun yanında asgari ücret altında ödeme yapan işveren için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren ALO 170 hattına şikayette bulunabilirsiniz.

Asgari Ücret Altında Maaş Alan İşçinin Hakları Nelerdir?
İşçiye Asgari Ücret Altında Ödeme Yapılamaz!
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 401. Maddesinde ise “İşverenin, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlü olacağı açıkça kurala bağlanmıştır.
Ücret isçi için en önemli hak; işveren için ise başlıca borçtur. İşçiye asgari ücretin altında ödeme yapılması işçi için haklı fesih nedenidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş