Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
  • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

  • Ocak 3, 2022
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Türkiye’de en çok işlenen suçların başında gelen Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Türk Ceza Kanunumuzun 179. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK 179. Maddesinde üç farklı suç tipinden bahsedilmiş olup, bu suçlar kasten işlenebilmektedir.

Ulaşıma müdahale ederek trafiği kasten tehlikeye sokma suçu TCK 179/1’de düzenlemiştir. TCK m. 179/1’e göre;  Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Trafik düzenini bozarak somut tehlikeye neden olma halinde bu suç oluşacaktır. Ancak tehlike suçu olduğundan suç işlenmiş olsa bile zarar yoksa soruşturma konusu yapılmayacaktır.

TCK 179/2. fıkrasında düzenlenen bir diğer suç tipi ise; Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluşabilmesi için, somut tehlikenin meydana gelmesi gerekiyor. Trafik kazasının oluşması bu suç için tek başına yeterli değildir. Ayrıca failin eylem ve davranışlarıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokması, genel ve somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekmektedir.

Alkollü Araç Kullanma 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun en çok işlenen tipik şekli alkollü araç kullanmak suretiyle işlenmektedir. Uygulamada en çok karşılaşılan üçüncü ve son fıkraya göre alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1.00 promilin üzerinde alkol veya uyuşturucu madde alınması sonrası araç kullanılması bu suç için karine kabul edilir.

1.00 promil üzerinde alkollü araç kullanan kişi herhangi bir zarara sebebiyet vermemiş olsa bile soyut tehlike suçu olduğu kabul edilir ve sürücü hakkında cezai soruşturma ve kovuşturma yapılır. Alkol promil miktarının 1.00 altında ise alkolün tesiri ile trafik güvenliğinde tehlikeye neden olup olmadığı araştırılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş