Ortak Alanlar Başkasına Devredilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ortak Alanlar Başkasına Devredilebilir Mi?
  • Ortak Alanlar Başkasına Devredilebilir Mi?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ortak Alanlar Başkasına Devredilebilir Mi?

Günümüzde apartman ve sitelerde yaşam yaygınlaştıkça ortak alanların kullanımları artmıştır. Ortak alanlarla ilgili en önemli problemlerden biri de tahsis sorunudur. Yönetim planlarıyla ortak alanların belli bir kat maliki ya da maliklerine devredilmesi nedeniyle diğer kat maliklerin ortak alanları kullanım hakları gasp edilmektedir. Peki bu durum yasal mıdır?

Ortak Alanlar Nelerdir?

Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre ; ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

*Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

* Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

* Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Yasa hükümleri uyarınca tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir.

Kimse dilediği gibi ortak alanları kullanamaz, kendisine özgüleyemez.
Yönetim Planıyla Devir Mümkün Müdür?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 28. maddesi “Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.”

Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yasaya göre yönetim planında yer alacak/alabilecek hususlar bu şekilde hükme bağlanmıştır. Yönetim planında ortak kullanıma tahsis edilmiş yerlerin belli bir kat maliki ya da maliklerine ayni hak sağlayıcı hükümlere yer verilemez. Aykırılık halinde her bir kat malikinin yönetim planının iptali davası açma hakkı bulunmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş