Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi?
  • Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi?

  • Haziran 9, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Ortak Yerlere Ağaç Dikilebilir Mi?

Apartman ve site gibi birden fazla hanenin bir arada yaşadığı ortamlarda, ortak kullanılan alanlar pek sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman hayatının en büyük problemi ortak alanlardır. Ortak alanlar, bütün kat maliklerince ait olmasına rağmen bazı kat malikleri ortak alanlara keyfi müdahalelerde bulunabilmektedir.

Apartmanda bahçenin nasıl kullanılması gerektiği Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Ancak bazı bağımsız bölüm sahipleri, ortak yer niteliğindeki bahçeye izinsiz bitkiler, ağaçlar dikmektedir. Bu konuda rahatsız olan apartman sakini ne yapılabilir?

Apartman ve sitelerde ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanuna göre; ortak yerler kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerdir.

Kat mülkiyeti kanunu esasları gereğince binaların giriş ve kat holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat şaftları, alanları veya katları, açık ve kapalı merpenler, yangın merpenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi alanlar ortak kullanım alanlarıdır. Bu tanımlamalar kapsamında bahçe de ortak kullanım alanıdır.

Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve saygı esastır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 19.maddesinin ikinci fıkrasına göre kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5′ inin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesisler ve değişiklik yapamazlar. Ortak yer niteliğindeki bahçeye apartman sakinleri tarafından ağaçlar, çiçekler ve çit niteliğinde mazıların dikilmesi konusunda kat malikleri kurulundan karar alınması şarttır. Aksi halde her bir kat maliki ortak alan işgali nedeniyle dava açma hakkı mevcuttur.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş