Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi?
  • Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi?

  • Haziran 12, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilir Mi?

Modern yaşamın en önemli temsilcisi apartman ve siteler birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden birisi de bağımsız bölüme giriş izni konusudur. Ana binanın ortak yerlerinin veya bağımsız bölümlerinin hasar görmesi halinde bunun giderilmesi için yapılacak onarım ve tamiratlar gibi gerekli işlerin yerine getirilmesi için her bir kat maliki bağımsız bölüme girilmesine izin vermek onarıma katlanmak zorundadır.

Bağımsız bölüm malikinin dairesine giriş izni vermediği durumlarda ise ne yapılacağı sorusunun cevabı Kat Mülkiyeti Kanunumuzda düzenlenmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 23. maddesinde “Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasında ise kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtilmiştir.Yasaya göre bağımsız bölümüne girilmesine can ve mal güvenliği açısından zorunlu kılan bir nedenin varlığı hallerinde her kat sakini bağımsız bölümüne girilmesine izin vermek zorundadır. Bağımsız bölüm malikinin giriş izni vermesi ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaması olasılığında Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulabilecektir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş