Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer?
  • Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer?

  • Haziran 9, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticisinin Görevi Nasıl Sona Erer?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Apartman yöneticisinin artık yöneticilik yapmak istemediğinde ne yapması lazım?

Mahkeme Yönetici Atayabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinde ise ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetileceği belirtilmiştir. Kanuna göre bir apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmelidir. Ancak kat maliki tüm bağımsız bölümlerin sahibiyse kanuni olarak yönetici olarak atanmak zorundadır.

Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinin 6. fıkrası hükmüne göre mahkemece yönetici atanabilmesi için yöneticiliğin boşalması önkoşul olup ayrıca kat maliklerinin toplanıp da bir yönetici atayamamış olmaları gerekir. Apartmanda seçilmiş bir yönetimin bulunduğu ve yönetim boşluğu olmadığı durumda, mahkemece kat maliklerinin yerine geçerek seçilmiş yönetimin görevden alınarak yeni bir yönetimin atanması mümkün değildir. Şayet kat malikleri kendi aralarında anlaşamadığı takdirde mahkemece yönetici ataması yapabilir.

Yöneticinin Görevden Alınması İçin Dava Açılmalı Mıdır?

Kat malikleri tarafından anlaşılıp, bir yönetici seçilemezse mahkemeden yönetici atanmasını isteyebilir. Ancak yöneticinin görevine son verilmesi için dava açılmasına gerek yoktur. Görevine devam etmek istemeyen yönetici bu görevden her zaman istifa edebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş