Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk
  • Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk

  • Ekim 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk

İzale-i Şuyu olarak da bilinen  ortaklığın giderilmesi davası, bir mal üzerindeki birlikte mülkiyete son verip ferdi mülkiyete geçmeyi amaçlar. Ortaklığın giderilmesi davaları için artık yeni bir dönem başlıyor. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu dava şartı düzenlemesi gelmiştir. Daha ekonomik ve dostane bir yöntem olan arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den bu yana uygulanıyor.

Arabuluculuk, toplumsal barış ve uzlaşma kültürüne büyük katkı sağlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarının çözülmesi mahkemelerde yıllarca sürmektedir. Arabuluculuk müessesi ile mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların çözülmesini hem zaman hem maddi tasarruf sağlıyor. Yeni düzenleme ile ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında da dava açılmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu hale gelmiştir. Artık ortaklığın giderilmesinden kaynaklanan birçok uyuşmazlık çok daha kolay çözümlenecektir.

7445 sayılı yasanın 37. Maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18B/1-b maddesi uyarınca; “Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar” hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur. Ortaklığın giderilmesi davaları 01.09.2023 tarihinden itibaren arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda 1 Eylül 2023 itibarıyla dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacaktır. Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında arabuluculuk, davaların uzun sürmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesinde hızlı ve etkili bir yöntemdir ve taraflar arasında dostane bir çözüm sağlar. Bu nedenle, ortaklığın giderilmesi davalarını hızlı olarak çözmek için arabuluculuk hizmetlerinden yararlanmaları önerilir.

Hukuk Büromuz, Ortaklığın Giderilmesi Davalarındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk sürecinde hizmet vermektedir.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş