Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı?
  • Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı?

  • Haziran 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Kış Bahçesi Yapılır Mı?

Kış bahçeleri apartman ve sitelerde de tercih edilmeye başlandı. Dairelerin balkonuna, bahçelerine yapılan kış bahçeleri günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Apartman ve sitelerde balkon ve teras kısmını kapatarak kışın, kış bahçesi olarak kullanılabilen yapılar yapılmaktadır. Peki bu yapılan kış bahçeleri hukuka uygun mudur?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin birinci fıkrasında, ‘‘kat malikleri ana taşınmazın bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur.’’ Hükmü gereğince kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu koruma, projeye aykırı imalat yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yine aynı kanunun 19. Maddesinin 2. fıkrasında ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmıştır. Yasal düzenlemeye göre usule uygun karar alınmadan kış bahçesi işlemleri Kat Mülkiyetine Kanuna aykırılık oluşturur.

Apartman ve sitede usule uygun karar almadan yönetim planına ve onaylı projeye aykırı şekilde kış bahçesi yapmak yasaktır.

Aksi halde her bir kat maliki projeye ve yönetim planına aykırı olarak inşa edilen kış bahçesinin yıkılarak eski hale getirilmesi davasını açabilir. Bu dava 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğinden taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş