Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi?
  • Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi?

  • Eylül 17, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Eğlence Yeri Açılabilir Mi?

Kentlerin gelişimine bağlı olarak artış gösteren, eğlence yerlerine günlük hayatta pek çok alanda karşılaşılmaktadır. Bu alanlardan birisi de apartman ve sitelerdir. Günümüzde çoğu zaman yazlık bölgelerde apartmanlarda eğlence yerlerinin açıldığını görüyoruz. Apartmanda eğlence yeri açmadan önce apartmanın kurallarına uymak çok önemlidir. Peki bu kurallar nelerdir?

Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için kuralları düzenleyen kanun kat mülkiyeti kanunudur.  Kat Mülkiyeti Kanununun “Yasak İşler” başlıklı 24. maddesi; Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

Yasa hükmü gereğince bir bağımsız bölümün düğün salonu, bar, diskotek gibi eğlence yeri olarak kullanılması ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması halinde mümkündür.
Karar alınmadan kullanılması halinde ise her bir kat malikinin dava açabileceği kabul edilmiştir.

Ancak önemle belirtmeliyiz ki eğlence yerinin maliki veya kiracısı bu yeri kullanırken hakkaniyet kurallarına uymak, komşularını rahatsız etmemekle yükümlüdür.  Kat Mülkiyeti Kanununun 18. Maddesinde kat malikleri ve komşular birbirlerini rahatsız etmemekle yükümlü iseler de, bu rahatsız edici durumların ve özellikle gürültünün teknik ölçümlere, örf ve âdete göre hoş görülebilecek dereceyi aşmaması gerektiği kabul edilmiştir. Hiç kimse rahatsız edici gürültüye katlanmak zorunda değildir.Tahammül sınırlarını aşan durumlarda her kat maliki eğlence yerinin açılması için olumlu oy kullanmış olsalar bile gürültünün önlenmesi konusunda dava açma hakkı vardır.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş