Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür?
  • Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür?

  • Eylül 12, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmana Ek Kat Çıkmak Hukuken Mümkün Müdür?

Günümüzde nüfusun hızlı artışı ve bu nüfusun büyük şehirlerde yoğunlaşması ortaya konut ihtiyacını çıkarmıştır. İşte bu ihtiyaç insanları farklı arayışlara itmektedir. Bunlardan birisi de apartmana ek kat ilavesidir. Yapı kayıt belgesi ve kentsel dönüşüm dışında konuyu kat mülkiyeti hukuku açısından değerlendirildiğimizde apartmana ek kat çıkılması mümkün mü sorusunu yanıtlayacağız.

Öncelikle toplu yaşamda çıkan sorunlarda uygulanacak kanun kat mülkiyeti hukukudur. Kat mülkiyeti hukuku, kat maliklerinin bağımsız bölüm ve ortak yerler üzerinde hak ve sorumluluklarını ve kat maliklerinin birbiriyle olan ilişkisini düzenleyen bir kanundur.

Kat Mülkiyeti Kanunu, bir binadaki bağımsız bölümlerin (daireler, dükkanlar, ofisler vb.) kullanımı, kat maliklerinin haklarını ve sorumluluklarını yönetimi, giderlerin paylaşımı, tadilatlar, bakım ve onarım gibi konuları düzenler. Apartmana ek kat çıkmak da Kat Mülkiyeti Kanuna bağlı bir süreçtir.  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesince; Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup, kanuna göre kural olarak binanın estetiğini korumak her bir kat malikinin görevi olup, kat malikleri mimari durumuna aykırı işlemler yapamaz.

İstisnai olarak bazı hallerde kat malikleri karar alırsa binaya ilaveler yapılabilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44. maddesine göre ana taşınmazın üstüne kat ilave edilmesi için bu konuda kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar vermesi gerekir. Diğer yandan anılan yasanın 19. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinden her biri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yapamayacaktır.

Aksi halde usule uygun karar alınmadan ek kat ilavesi durumunda bu aykırılık için her bir kat malikinin dava açabilme hakkı vardır.  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. Maddesine göre bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık Sulh Hukuk Mahkemelerinde çözümleneceğinden görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş