Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi?
  • Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi?

  • Eylül 22, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda İşyeri Kapatılabilir Mi?

Toplu halde yaşamın en önemli temsilcileri olan apartmanlardaki önemli problemlerden biri de apartmandaki işyerleridir. Günümüzde birçok apartman ve sitelerde işyerleri kurulmaktadır. Apartmanda işyeri açılması, bağımsız bölümün mesken niteliğinde olup olmamasına göre değişmektedir.

Tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde iş yeri açılabilmesi için kat malikleri kurulunun kararına bağlıdır. Ancak bağımsız bölüm tapuda mesken olarak değil, işyeri olarak kayıtlı ise karara gerek yoktur. Apartmanda dükkanların işyeri olarak kullanılması Kat Mülkiyeti Kanuna göre yasaldır.

İşyeri kurumunun kat maliklerinin kararına gerek olmasa da  işyerinin faaliyetleri apartmanda yaşayanları rahatsız etmemelidir. Aksi halde işyerlerinin çıkardığı gürültü, koku, duman gibi tüm bina sakinlerinin rahatsız olduğu ve bu durumun çekilmez bir hale geldiği durumlarda apartman sakinlerinin hukuki yollara başvurma hakkı vardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinde “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.” demektedir.

Kat maliklerinin, işyerinden rahatsız olduğu durumlarda dava açma hakkı mevcuttur. Peki mahkemenin bu işyerini kapatmak gibi bir hakkı var mıdır sorusunu yanıtlayacak olursak; işyeri sahibi, yasalara uygun şekilde almış olduğu ruhsata dayanarak dava konusu işyerini çalıştırmaktadır. Ancak bu işyeri faaliyetin diğer kat maliklerini rahatsız etmemesi de gerekir. Bu kuralları da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının belirlediği de bir gerçektir. İşyerinin kapatılması, ticaret özgürlüğüne aykırı bir uygulama olup, telafisi mümkün olmayan durumlar yaratan bir uygulama mahiyetindedir ve son çare olarak uygulanmalıdır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi uyarınca işyerlerinde koku, gürültü ve sınırlarını asıp aşmadığı konularında uzman ve teknik bilirkişilerden rapor alınarak ticari faaliyetini sınırlamak yerine, ana taşınmazdaki kat maliklerine rahatsızlık verici eylemleri önlemek bakımından alınması gereken tedbirleri belirleyip öncelikle bunlara hükmedilmesi gerekir. Önemle belirtmeliyiz ki bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde mahkeme işyeri faaliyetine son verebilir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş