Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür?
  • Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür?

  • Mayıs 26, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Çatı Sorunu Nasıl Çözülür?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Birçok insanın bir arada yaşadığı ve ortak kullanım alanlarının bulunduğu apartmanlarda çoğu zaman anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bunlardan birisi de çatı masraflarından kimin sorumlu olacağı konusudur.

Çatı masrafları, apartman yönetimi tarafından toplanan aidat veya ortak giderler aracılığıyla finanse edilir. Bu masraflar, çatının bakımı, onarımı, temizliği, yenilenmesi ve gerekli diğer işlemleri kapsayabilir. Çatı tek bir maliki değil, apartmandaki herkesi ilgilendirir. Çünkü çatı ortak yerlerdendir.

Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre ; ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

*Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

* Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

* Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Yasada çatı ortak alan olarak sayılmıştır.

KMK madde 42’de kat malikleri, “ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir”. Kanuna göre çatının masraflarından tüm kat malikleri sorumludur.
Çatı Akıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Çatının tamirinin aciliyet gerektiği hallerde bu onarımın yapılması için kat maliklerinin rızası aranmaz. Ana yapının ortak yerlerinde meydana gelen arıza ve bozulmalar sebebiyle meydana gelen zararlardan tüm kat malikleri arsa payları oranında sorumludurlar. Çatının tamirinin acil ve zorunlu olduğu hallerde karara gerek olmadan kat maliklerinden biri çatıyı tamir ettirebilir. Bedelini diğer maliklerden isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş