İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?
  • İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

  • Mayıs 9, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İş Kazası Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası en basit anlatımla işçinin işverene ait iş yerinde işin yapılması sırasında işçinin yaralanması, hastalanması veya ölümü ile sonuçlanan olaylara denir. Hukukumuzda iş kazası tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesinde tanımlanmıştır.

Buna göre iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, ve bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. Yasaya göre iş kazası iş yerinde veya iş yeri dışında işi ifade ederken kaza olması halinde iş kazası kabul edilir.

İş kazası meydana geldiğinde işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. İş kazası durumunda; işverenin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun olarak hareket etmesi, kazayı rapor etmesi ve gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Kaza derhal kolluk birimlerine bildirilmelidir.

Ayrıca kazada yaralanan veya etkilenen çalışanlara tıbbi yardım sağlanmalı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’a da ayrıca bildirim yapılmalıdır. İşverenin sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapması maaş bağlanması konusunda önem teşkil eder. İşveren 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru olayın iş kazası olup olmadığı açısından önem teşkil etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca olayın iş kazası olduğu belirlendiyse artık iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. İş kazası nedeniyle tazminat davası açılmasının ön şartı Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunup, olayın iş kazası olduğu belirlenmelidir. Aksi takdirde dava reddedilir. Ancak bazen de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından olayın iş kazası olduğu kabul edilmez.

İşte bu gibi hallerde olayın iş kazası olduğu bir tespit davası açılarak sağlanmalıdır. İş kazası tespit davasında olayın iş kazası sayılması, meslekte kazanma güç kayıp oranın saptanması ve buna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu ve işveren aleyhine 10 yıllık zamanaşımı süresinde açılabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş