Apartmana Çanak Anten Takılması Yasal Mıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Çanak Anten Takılması Yasal Mıdır?
  • Apartmana Çanak Anten Takılması Yasal Mıdır?

  • Ağustos 31, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Apartmanda oturan kat malikleri arasında sürekli anlaşmazlığa neden olan konulardan bir tanesi de çanak anten problemidir. Binanın dış cepheleri, özellikle çatıya monte edilen çanak antenler , çoğu zaman ana yapıya zarar vermekte, estetik olarak görüntü kirliliği yaratmaktadır.

Bu nedenle sık sık kat malikleri arasında tartışmalar yaşanmaktadır. Ancak buna rağmen günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu anteninin önemli olduğu şüphesizdir.

Ortak Alana Anten Takmak Yasal Mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 4’te sayılan yerler ortak alan olup, binanın dış cephesi, ve çatı ortak kullanım alanlarından sayılmıştır. Kat mülkiyeti Yasası’nın 16. maddesine tüm kat maliklerinin ana taşınmazın ortak yerlerine arsa payları oranında malik olduklarını ve bu ortak yerlerde kullanma hakkına sahip olduklarını öngörmektedir.

 Ortak alan kullanımında saygı ve komşuluk hukuku esastır!

Yargıtay uygulamalarına göre de ana yapının ortak yerlerine kat maliklerinin bireysel olarak çanak antenlerini koyabilmeleri için, çanak anten kurulacak ortak yerin özel bir amaca özgülenmemesi, binada bütün kat maliklerinin yararlandığı bir çanak anten sisteminin bulunmaması, böyle bir çanak anten yoksa çanak anten kurulmak istenen ortak yerde her bağımsız bölüm için yeterli alanın mevcut olması, sistemin her bağımsız bölüme ait arsa payını aşmaması, bu antenlerin bağımsız bölümlere ve ana yapıya zarar vermemesi ve binanın estetiğine de olumsuz etki etmemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Kat mülkiyeti kurallarına uyulmadan çanak anten takılması halinde Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre; Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur.

Hükmü gereğince binanın mimari ve estetik durumu bozulduğu gerekçesiyle kat maliklerinden her biri, haksız işgalin önlenmesi ve monte edilen çanak antenin sökülmesini isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş