Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi?
  • Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi?

  • Ağustos 21, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmana Sonradan Çocuk Parkı Yapılabilir Mi?

Çocukların gelişimine katkıda bulunan oyun parkları apartmanlarda vazgeçilmez alanlardandır. Apartmanda  yaşayan  çocuklar, dört duvar arasından kurtulmanın çaresini oyun parkında bulmakta bu nedenle de çocuklu aileler, ev seçimi yaparken çocuk oyun parkı olup olmamasına özellikle önem vermektedir.

Her apartmanda olmasa bile genellikle yeni yapılan yapılarda çocuk oyun parkına rastlamaktayız. Taleple birlikte apartmana sonradan çocuk oyun parkı yaptırmak da mümkündür.

Çocuk Parkı Apartmanın Ortak Alanına Yapılabilir!

Kat Mülkiyeti Kanununun 16. maddesinde de tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ortak yerlerde bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptırması mümkündür.

Görüleceği üzere apartman sakinleri kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, onaylı mimari proje de uygunsa binaya sonradan ‘‘Çocuk Parkı’’ yaptırabilirler.

Ancak belirtmek isteriz ki çocuk parkı yapılacak alanın mimari projede veya yönetim planında özel bir amaca özgülenmemiş olmaması da gerekir. Aksi takdirde apartmandaki tüm kat maliklerin oy birliği aranacaktır.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi apartmanda usule uygun karar alınmadan çocuk parkı yapılması halinde her kat maliki, ortak yerlere müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirilmesi istemiyle dava açması mümkündür.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş