Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?
  • Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

Apartman ve sitelere gelir getirmesi nedeniyle ortak kullanım alanları GSM şirketlerine kiraya verilmektedir. Baz istasyonunun kurulacağı alanın, taşınmazın ortak alanı içerisinde olması gerektiğinden, çoğunlukla da bu baz istasyonları taşınmazın ortak yeri olan çatı ve müştemilata kurulmaktadır.

Peki apartman/sitelere baz istasyonu kurulması hukuka uygun mudur?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre, ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam teraslar ortak yerlerden sayıldığından nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz denilmektedir.

Kanunun  19. maddesinin 2. fıkrasına göre de, kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı yasaklanmıştır.

Yine aynı kanunun 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işlerinin ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabileceği düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre  baz istasyonu ancak apartmanın ortak kullanıma mahsus yerler de kurulabilecek ve kurulum için de tüm kat maliklerinin kararı gerekecektir.

Yargıtay’ın birçok kararlarında baz istasyonun uzun süre kullanımında çevreye ve sağlığa olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu kadar hayati önem arz eden bir konuda kanunda oybirliği istenmesi çok yerindedir.

Baz İstasyonu Geliri Nasıl Dağıtılacaktır?

Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, malik olduğundan ortak alandaki baz istasyonu gelirinden elde edilen bedel, kat maliklerine arsa paylarına göre dağıtılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş