Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik
  • Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik

 Uyuşturucu kullanma suçunda, şüphelinin ilk eylemi ise kanundaki şartlara bakılmadan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmektedir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra şüphelinin 5 yıl denetim süresi içerisinde yükümlülüklere uyması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından takipsizlik kararı verilir.

Erteleme süresi içerisinde şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle de denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili denetimli serbestlik şube müdürlüğüne kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını göndererek denetimli serbestliğin infazının gerçekleşmesini ister.

Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından kişiye çağrı kağıdı çıkartılarak, denetim planı tebliğ edilir. Yargıtay içtihatları nedeniyle, denetimli serbestlik kararının şüpheliye tebliğ edildikten sonra şüphelinin mevzuatta belirtilen 10 günlük süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Aksi halde şüpheliye ‘‘ önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığı, bu tebligat üzerine öngörülen süre içerisinde başvurmaması halinde yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacağı’’ uyarısı ile yeniden, ikinci kez tebligat yapılması gerekecektir. Denetimli serbestlik müdürlüğünün çağrılarına uymayan kişiye son olarak ihtaratlı tebligat yapılır, ihtaratlı tebligata da uymayan kişi ihlalde ısrarda bulunması halinde denetimli serbestlik dosyası kapatılır.

Tebligatlar Usule Uygun Yapılmalıdır!
Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından kişiye yapılan tebligatların Mernis adresine değil, bilinen en son adresine yapılması gereklidir.  Aksi halde tebligatlar geçersiz sayılacağından, kişinin ihlalinden bahsedilmez.
Denetimli Serbestlik Nasıl İhlal Edilir?

TCK’nın 191. maddesi hükümleri çerçevesinde uyuşturucu madde kullanma suçları için özel bir düzenleme olması nedeniyle, aynı Kanunun 191.maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere;

Sanığın erteleme süresi zarfında;
* Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi
* Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması
* Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması
Hâllerinde şüpheli hakkındaki erteleme hükmünün açıklanabileceği düzenlenmiştir.
Özellikle en çok karşılaşılan hallerden biri de şüphelinin kendisine yüklenen yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesidir. 
TCK’nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde yer alan, “kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi hâlinde, hakkında kamu davası açılır.”

TCK 191/4 gereğince erteleme süresi zarfında; Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesinin meydana gelmesi için denetimli serbestlik müdürlüğünün uyarı yazısında denetimli serbestlik kararlarının infazında yükümlülüğü bir yıl içerisinde iki defa ihlal edilmesi halinde yükümlülüklere uymamada ısrar etme sayılacağı kabul edilmiştir.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği 44.maddesince de denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde iki defa ihlal edilmesi yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır. Yükümlünün uyarılmasının ardından bir yıl içerisinde ikinci ihlalin tespit edilmesi halinde infaza son verilerek kayıt kapatılır. Uygulamada yükümlülüklere uymamakta ısrarın kabul edilebilmesi için, birden fazla kez olması aranmaktadır. Örneğin; Yargıtay bir kararında sanığın ilk çağrıya uymamasının, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

Mahkeme Aşamasında İnceleme Nasıl Yapılır?

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına ilişkin dosyanın (tedavi evrakı, tebligat mazbataları, tebliğ-tebellüğ belgeleri, bireysel görüşme tarihlerinin bildirimine ilişkin evrak ile bireysel görüşme tutanakları da dahil olmak üzere) belgeler incelenerek olayda, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ihlalinde ısrar şartı olup, olmadığı mahkemece incelenecektir.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki yükümlü kişinin tedavi tedbirinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı” nedeniyle infaz edilemediğinin belirlenmesi halinde, ısrar koşulu aranmadan kişi hakkında kamu davası açılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş