Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararı Türkiye’de Nasıl Tanınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararı Türkiye’de Nasıl Tanınır?
  • Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararı Türkiye’de Nasıl Tanınır?

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yurtdışından Alınan Cinsiyet Değiştirme Kararının Tanıma Ve Tenfizi Nedir?

 Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadının erkeğe veya erkeğin kadına dönüştürülmesini sağlayan tıbbi müdahaleye verilen isimdir. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılabilmektedir.

Türk makamlarınca cinsiyet değiştirme ameliyatı hakim kararına bağlanmıştır. Mahkeme kararı olmadan kimseye cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılamaz. Bazı ülkelerde mahkeme kararı olmadan cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılabilmektedir. Ancak bu ameliyatların Türkiye’de tanınması için dava açılması gerekir.

MÖHUK 34.maddesi gereğince “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye ‘de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.”
Hükmü gereğince yurtdışında alınan cinsiyet değiştirme kararının Türk makamlarınca tanınabilmesi için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Yasanın 50. maddesi, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş bulunan ve o devlet kanunlarınca kesinleşmiş ilamların Türkiye’de icra olunabilmesinin verilecek tenfiz kararına bağlıdır. Tanıma ve tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkesin tanıma ve  tenfiz isteminde bulunabileceği hükmü gereğince yurtdışından alınan cinsiyet değiştirme kararının Türkiye’de nüfusa tescil edilebilmesi için mutlaka davası açılması gereklidir.

 Tanıma Ve Tenfizi Kim İsteyebilir?

Yabancı mahkemeden cinsiyet değiştirme kararı alan kişiler, Türkiye’de bu kararın tanınması isteyebilir. Talepte bulunan kişinin birden fazla vatandaşlığın olması tanıma ve tenfiz istemesine engel oluşturmaz. Hatta yabancı mahkeme ilamının tanınması veya tenfizine karar verilebilmesi için ilamın tarafının Türk vatandaşı olmasına da gerek bulunmamaktadır. Taraflar Türk olmasalar bile hukuki menfaatlerinin bulunması koşuluyla yabancı ilamın tenfizini veya tanınmasını isteyebilir.

 Tanıma Ve Tenfiz Davasında Neler İstenir?

 Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

-Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi
-İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi mutlaka olmalıdır.

Tanıma ve tenfize ilişkin yasal düzenlemede yukarıda belirtilenler dışında bir şart öngörülmemiştir.

 Tanıma Ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma ve Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş