Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi?
  • Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi?

  • Haziran 4, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Ortak Alanlar Bölünebilir Mi?

Apartmandaki en büyük problemlerden biri de ortak alan sorunudur. Ortak alanlar bütün kat maliklerince kullanılacak olan alanlar olmasına rağmen bazı apartman sakinleri ortak alanları bölerek kendisine özgüleyip, işgal etmektedir. Bu durum diğer bağımsız bölüm sahiplerinin ortak alan kullanımını engellemektedir. Peki bu yapılan işlemler hukuka uygun mudur?

Apartman ve sitelerde ortak alanlar Kat mülkiyeti kanunumuzun 4. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanuna göre; ortak yerler kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerdir.

Kat mülkiyeti kanunu esasları gereğince binaların giriş ve kat holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat şaftları, alanları veya katları, açık ve kapalı merpenler, yangın merpenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi alanlar ortak kullanım alanlarıdır.

Yasa hükümleri uyarınca tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Kimse dilediği gibi ortak alanları kullanamaz, kendisine özgüleyemez. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku esastır.

Ortak alanlarda kimse izin almadan tadilat, bölme işlemi de yapamaz. Kat mülkiyeti yasasının 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri, ana taşınmazın mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya yükümlü oldukları gibi; kat maliklerinden biri, tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz.

Yasal düzenlemeye göre ortak alan işgali ve ortak alana bölme yapılması Kat mülkiyetine kanuna aykırılık oluşturur. Kat mülkiyeti yasasına aykırı şekilde, ortak alana inşa edilen bölmelerin kaldırılması için her bir kat maliki dava açabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş