Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?  

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?  
  • Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?  

  • Mart 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticisinin Ceza Sorumluluğu Nedir?

 Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu ve onlara hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin yönetim ve denetim görevini layıkıyla yapmayıp kötüye kullanarak kat maliklerine zarar verecek şekilde hareket etmesi halinde Türk Borçlar Kanunun vekalete ilişkin hükümleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince yöneticinin sorumluluğuna gidilebilecektir.

634 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yöneticinin kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğu dikkate alındığında, yönetici görevini şahsi amaçları doğrultusunda kullandığı takdirde yöneticinin bu eylemleri TCK uyarınca Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçuna vücut verecektir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Türk Ceza Kanunun 155. maddesinde düzenlenmiştir.

Güveni Kötüye Kullanma madde : Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Yönetici hizmet nedeniyle görevini menfaat sağlamak amacıyla kullandığı takdirde güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali söz konusu olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş