Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur?
  • Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur?

  • Mart 22, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmandaki Su Sızıntısından Yönetici Sorumlu Mudur?

Apartmanda yaşam pek sorunu da beraberinde getiriyor. Binalarda su baskınları nedeniyle dairelerde maddi zararlar oluşmaktadır. Su baskınların nasıl önlenebileceği ve dairelerde oluşan zararların giderilmesi için ne yapılması gerektiği konuları komşular arasında büyük problemlere neden olmaktadır.

Bağımsız bölümlerde oluşan hasarların giderilmesini ve tazmini için dava açılması zorunludur. Dava dışında bir çözüm yolu bulunmamaktadır.

Bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zarardan kimin sorumlu olacağı konusunda sızıntının kaynağının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Sızıntı bağımsız bölümden kaynaklı ise bağımsız bölüm sahibi tek başına sorumlu; ortak tesisattan kaynaklı arızalarda diğer kat malikleri de bu zarardan sorumlu olacaktır.

İşte bu nedenle dava açılmadan önce su baskınlarının apartmanın ortak alanından mı bağımsız bölümünden mi kaynaklı olup olmadığının tespiti için delil tespiti yaptırılmasında fayda vardır. Delil tespiti sonucunda su baskınların apartmanın ortak alanından kaynaklı olduğu tespit edilen hasarlardan tüm kat malikleri arsa payları oranında sorumlu olup, ortak alandan kaynaklanan hasarlarda zarar tüm kat maliklerinden arsa payları oranında tahsil edilecektir.

Yöneticiye Karşı Dava Açılabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 35. maddesi hükmünde, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması ve anagayrimenkulün yönetimi dolayısıyla doğan borçların ödenmesi yöneticinin görevleri arasında olduğundan ortak yerlerden kaynaklanan zarar tazmini istemiyle açılan davalarda yöneticinin pasif husumet ehliyeti bulunmaktadır.

Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde, doğrudan yöneticiye karşı dava açılabilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş