Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir?
  • Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir?

  • Nisan 3, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanın İsmi Nasıl Değiştirilir?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu problemlerden birisi de apartman isminin ne olacağı konusudur. Peki kat malikleri karar alarak apartmanın ismini değiştirebilirler mi?

Ana gayrimenkulün kat malikleri kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile kat malikleri kurulu tarafından kararlaştırılacağı yasada kabul edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanuna göre, ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilmesi gerekmektedir.

Sözleşme ve yönetim planında öngörülmeyen hususlarda kat malikleri kurulu yasaya aykırılık teşkil etmemek kaydı ile yönetim ile ilgili bütün hususlarda yeni düzenlemeler yapmaya veya eski kararları ve uygulamaları değiştirmeye yetkilidir. Bu yetki apartmanın isim hakkını da kapsar, kat malikleri toplantısıyla alınan karar neticesinde apartman adının değiştirilmesi mümkündür.

Yönetim Planında Apartman İsmi Yazmıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Bu nedenle de yönetim planı apartmanın anayasası olarak kabul edilmektedir.

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıkların kat mülkiyeti kanuna göre karara bağlanacağı düzenlenmiştir.Kat mülkiyeti uygulamasına geçilmeden önce arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede yer alıp da yönetim planına konulmayan apartman ismi konusundaki hüküm kat malikleri yönünden bağlayıcı olamaz. Kat malikleri karar alarak apartmanın ismini değiştirebilirler.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş