Aile Konutu 3.Kişiye Satılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Aile Konutu 3.Kişiye Satılabilir Mi?
  • Aile Konutu 3.Kişiye Satılabilir Mi?

  • Ekim 16, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Aile Konutu 3. Kişiye Satılabilir Mi?

Aile konutu, eşlerden biri adına tapuda kayıtlı olup karı koca ve varsa çocukların birlikte oturduğu konuta verilen isimdir. Aile konutu TMK md 194’de açıkça düzenlenmiştir. Kanunun metnine göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.  

Aile konutu şerhi işlemleri, Tapu Müdürlükleri tarafından yapılır, aile konutu olarak kullandıkları taşınmaz üzerine aile konutu şerhi koymak isteyen eşin, taşınmazın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğüne online randevu alarak yada fiziki olarak başvurması gerekmektedir

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. Satın alınan aile konutu ise satın aldığınız evli kişinin eşinin, bu satışa açık rıza vermesi gerekir. Eğer açık rıza alınmadan satış işlemi gerçekleştiyse satıştan sonra diğer eş size tapu iptali tescil davası açarak konutu geri alabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun istikrarlı kararlarına göre de aile konutunun tapuya şerh olarak verilip verilmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Tapuya şerh verilmeyen aile konutunu da diğer eşin haberi olmadan üçüncü bir kişiye satarsanız eşin rızası olmadan satış işlemi gerçekleştiği için satış gerçekleştikten sonra diğer eş, üçüncü kişiye karşı tapu iptal tescil davası açarak konutu geri alabilir.

Tapuya şerh verilmeyen aile konutunu diğer eş, mahkemede muhtardan alınan ikamet belgesi ve tanık ile aile konutu olduğunu kolayca ispatlayabilir. Malik olmayan eşin açık rızası alınmadan aile konutunu üçüncü kişiye satmanız halinde satın alacak kişinin daha sonra tapu iptal tescil davası ile karşılaşma olasılığı çok yüksektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş