Şirket Avukatlığı Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Şirket Avukatlığı Nedir?
  • Şirket Avukatlığı Nedir?

  • Şubat 12, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Şirket Avukatlığı Nedir?

Şirketlerin karşılaşabileceği her türlü hukuki sorunlarla ilgili olarak hukukun bütün alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Şirketler, hukukun birçok alanına giren konularda faaliyet yürüttüğünden dolayı şirketin hukuki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve şirketin hukuki risklerini azaltmak için hukukun her alanında yasal bilgi birikimine sahip profesyonel bir avukatla çalışmak zorundadır.

Şirket avukatlığı, şirketin hukuki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve şirketin hukuki risklerini azaltma konusunda büyük rol oynamaktadır.

Şirketin faaliyetlerinin yasal uygunluğunu sağlamak için hukuki danışmanlık hizmeti sunulmasının yanında hukuki risklerin azaltılması, mevzuat uyumluluğu ve sözleşme yönetimi gibi konularda etkin görev üstlenilmektedir. Şirketin yasal uyuşmazlıklarını yönetilmesi, hukuki işlerinin, icra takiplerinin ve davalarının yürütülmesi ve şirketin faaliyetlerine yönelik arabuluculuk hizmetleri de sunulmaktadır.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Zorunlu şirket avukatlığı ile ilgili esaslar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda açıklanmıştır. Avukatlık Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kanunda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla sermayesi bulunan şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Yasaya göre, anonim şirketler ve kooperatifler şirket avukatı bulundurmak zorundadır. Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak aksi davranış gösteren kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Avukat bulundurma zorunluluğu olan şirketlere hukuk büromuz tarafından profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Büromuz, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok şirkete hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş