7456 Sayılı Kanun ile İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > 7456 Sayılı Kanun ile İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?
  • 7456 Sayılı Kanun ile İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

  • Ağustos 8, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
7456 Sayılı Kanun ile İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler Nelerdir? (Covid İzni Sonrası İnfaz)

 İnfaz kanununda değişiklik öngören 7456 sayılı kanun resmi gazetede yayımlandı.  7456 sayılı kanun ile yapılan düzenleme infaz sisteminde kalıcı bir düzenleme yapmamış olup, sadece 31.03.2023 tarihinde belirli statüde olan hükümlülere bir defaya mahsus iyileştirilme olmuştur.

Geçiçi Madde Hangi Hükümlüleri Kapsamaktadır?

31 Temmuz 2023 itibariyle açık kurum hükümlüsü olup Covid izninde bulunan ve denetimli serbetliklerine en fazla 5 yıl kalmış olanlar, 31 Temmuz 2023 itibariyle 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip Covid izninde bulunan hükümlüler ve 31 Temmuz 2023 itibariyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüleri kapsamaktadır.

Hükümlülere Hangi Geçiçi Madde Uygulanacaktır?

31 Temmuz 2023 itibariyle açık kurum hükümlüsü olup Covid izninde bulunan ve denetimli serbetliklerine en fazla 5 yıl kalmış olan hükümlülere geçici madde 10/2 hükmü uygulanacaktır.

Geçiçi madde 10/2’ye göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına beş yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin talebi aranmaksızın, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

31 Temmuz 2023 itibariyle 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip Covid izninde bulunan hükümlülere ise geçici madde 10/4 hükmü uygulanacaktır.

Geçiçi madde 10/4’e göre; 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezası infaz edilip geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 31/7/2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan süreleri 105/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmadan geçireceklerdir.

Son olarak 31 Temmuz 2023 itibariyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere ise geçici madde 10/6 uygulanacaktır.

Geçiçi madde 10/6’ya göre; Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası on yıldan az ise bir ayını, on yıl ve daha fazla ise üç ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına üç yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir.

Bu hükümlüler ile 31/7/2023 tarihinde geçici 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri hâlinde en az üç ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından üç yıl erken yararlandırılacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş