YALAN HABERE KARŞI BAŞVURULACAK YOLLAR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > YALAN HABERE KARŞI BAŞVURULACAK YOLLAR?
  • YALAN HABERE KARŞI BAŞVURULACAK YOLLAR?

  • Eylül 29, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımı denetlemek için 5817 sayılı basın kanunu 09/06/2004 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

Basın özgürlüğü ;  bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içermektedir. Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur. Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur

Bir kimsenin kişilik hakkını zedeleyen haber gazete ve dergide yayınlanırsa 5817 sayılı basın kanuna veya ilgili haber aynı zamanda internette de yayınlanırsa 5651 sayılı kanuna tabidir.

Buna ilaveten haber televizyonda da yayınlanırsa ; TRT ya da özel kanalda yayınlandığına göre değişmektedir. Haber kanalları yayınlarını 1 sene saklamak zorundadır; eğer saklamazlarsa para cezası müeyyidesi uygulanır.Ayrıca o haber bir ceza davasına konu edilmişse de yayını ceza davasının bitimine kadar saklanması zorunludur.

Yargıtay’a göre internette veya televizyon kanalında yayınlanan haber basın hükmüne tabi değildir.

Haberin haksız ve yanlış olduğunu düşünüyorsanız yapılan bu habere karşı düzeltme ve cevap hakkını haber yayınını veren kuruma yöneltebilirsiniz.

Düzeltme ve cevap hakkında ise başvuru kurumun yazı işleri müdürüne yapılmaktadır. Devlet kanalı olan TRT’de yayımlanan habere 7 gün içinde; özel kanallarda, gazetelerde ise 60 gün içinde düzeltme ve cevap hakkınızı kullanabilirsiniz.

Haberi yayımlanan kişi öldüyse veya mücbir bir sebep varsa özel yayın kuruluşlarında bu süre 30 gün uzatılabilir; ancak TRT’ye başvuruda süre kesindir, uzatılamaz. İnternette çıkan habere karşı başvuru hakkında süre sınırı yoktur. Düzeltme ve cevap hakkını sadece ilgili kişi kullanabilir. Gazetede çıkan bir haber için düzeltme ve cevap hakkını kullanmak için öncelikle yazı işleri müdürüne başvuru şartı vardır. Bu yerine getirilmeden Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapamazsınız. Oysaki internette çıkan bir haber için direk Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapabilirsiniz.

Anayasa mahkemesine göre bir haberin suç teşkil edip etmediği dört tane kritere bakılarak karar verilmektedir.

Haber;

– Gerçek olmalı

 – Güncel olmalı

  -Kamu yararı olmalı

  -Haberin veriliş şekliyle özü arasında bir düşünsel bağ bulunmalıdır.

Bu dört unsurdan biri dahi yoksa bu haber hukuka uygun olarak kabul edilmez.

Yargıtay’a göre insanların günlük olarak konuştuklarındaki hakaret veya kişilik hakkı vardır diyebileceğimiz bir davranış veya söz gazetede habere konu olduğunda yukardaki verilen dört unsur taşıyorsa bunun hukuka uygun olacağından söz edebiliriz.

Ayrıca haberin içeriğinin engellenmesini de istiyorsanız Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilirsiniz.

Örneğin; Haber sitesi sizin hakkınızda yanlış bir haber yaptı, bu habere erişimin engellenmesini istiyorsanız, yaşadığınız yerin Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak erişimin engellenmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bütün haber sitelerin erişiminin engellenmesi talebini tek dilekçede yazmak mümkündür. Erişimin engellenmesi kararı yurt içi haber kanalı olan  sitelerde mümkündür. Yurt dışı haber sitelerine karşı erişimin engellenmesi kararı verilmemektedir.

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş