Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?
  • Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?

  • Ekim 15, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Uyuşturucu Kullanma Suçunda İkrarın Değeri Nedir?
Salt İkrar Hakimi Bağlamaz!

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince suç tarihinde kişiden uyuşturucu madde ele geçirilmemiş ya da uyuşturucu madde kullandığı tıbben de tespit edilmemiş, söz konusu suçun işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli bir kanıtın bulunmadığı durumlarda soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma aşamasında da beraat kararı verilmesi gerekir.

Kişinin, suçu kabul etmesinin bir önemi yoktur, soyut ikrar yeterli değildir. Yan delillerle de bu durumun desteklenmesi gerekir.

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri ”Şüpheden Sanık Yararlanır” ilkesine göre sanığın bir suçtan cezalandırılabilmesi için suçun kuşkuya yer olmayacak şekilde ispat edilmiş olması gerekir. Kuşkulu ve aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanık aleyhine yorumlanarak mahkumiyet kurulamaz.

 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi    2017/2197 E. 2019/3377 K.

“İçtihat Metni”

Mahkeme : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : Hükmün açıklanması suretiyle mahkûmiyet

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, dava tarihi öncesinde uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle saptanmayan sanığın daha önce kullandığını söylediği maddelerin ele geçmemesi nedeniyle, niteliklerinin belirlenmesi mümkün olmadığından; atılı suçu işlediğine ilişkin soruşturması ayrılan şüpheliler …’ın soyut beyanları dışında her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 27/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş