USULE UYGUN TEBLİGAT NASIL YAPILIR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > USULE UYGUN TEBLİGAT NASIL YAPILIR?
  • USULE UYGUN TEBLİGAT NASIL YAPILIR?

  • Nisan 25, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Hukuk sistemimizde tebligat gönderimi konusunda büyük sorunlar yaşanmakta, sırf bu yüzden yargılamalar uzamaktadır. Uzun yargılamalar dava konusu ettiği hakka kavuşması bekleyen kişiler için de hak ihlallerine neden olmakta yanlış tebligat gönderimi, hukuki uyuşmazlıkların çözüm sürecini uzatarak, adaletin yerine getirilmesindeki etkililiğe ve güvenliğe zarar vermektedir. İşte bütün bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak için Yargıtay, dava ve icra gibi yasal takiplerde tartışma konusu olan tebligat konusunda önemli bir karara imza attı.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.11.2020 tarihli 2019/2 Esas, 2020/3 Kararı ile farklı yöndeki içtihatlar birleştirilmiştir.

Buna göre, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine ‘‘MERNİS ADRESİ’’ şerhi verilerek Tebligat Kanunu madde 21/2 uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna, öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılmasının gerekmediğine karar verilerek farklı yöndeki içtihatlar birleştirilmiştir.

Görüleceği üzere tebligat yapılırken öncelikle Tebligat Kanunu madde 10’a göre kişinin bilinen en son adresine tebligat çıkartılması, bu adresin tebligata elverişli olmaması veya tebligat yapılamaması halinde kişinin adres kayıt sistemindeki adresine ‘‘MERNİS ADRESİ’’ şerhi verilerek Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre tebligat çıkartılması yeterli olacaktır.

Özetle; Kişinin bilinen son adresi ile MERNİS adresi farklı ise; TK 10/1. maddesine göre kişiye normal tebligat yapılır. Tebligat iade olmuş ise TK 21/2’ye göre kişinin MERNİS adresine tebligat yapılır.

Ancak; Bilinen son adres ile MERNİS adresin aynı olması durumunda TK 10/1 maddesine göre kişiye önce normal tebligat yapılır, tebligat iade olursa o takdirde MERNİS adresine tebligat yapılacaktır. MERNİS adresine yapılan tebligatlarda zarfın üzerinde mutlaka ”MERNİS ADRESİDİR’‘ ibaresi yazılmalıdır.

Artık bu kararla birlikte adres kayıt sistemdeki ”MERNİS” adresi çok önemli hale gelmiştir. Hak kaybına uğramamak için ”MERNİS” adresinizi mutlaka güncelleyiniz.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş